Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, a sesizat în cursul acestei zile ARACIS – AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN INVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR (ARACIS), urmare a...

Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, a solicitat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Direcția Politici de Ocupare, Competențe și...

Peisajul productiv a devenit un subiect de interes în cadrul atelierelor de peisaj de la Crivina de Sus datorită diversității activităților agricole care se desfășoară în zonă. Aceste...