Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei Peisagiştilor din România – 3 martie 2018

_DSC2405

Președintele Asociaţiei Peisagiştilor din România- AsoP în temeiul art.13 din Statut convoacă Adunarea Generală a membrilor în ședința extraordinară, pentru data de 03 martie 2018, ora 10:00, organizată în Sala de Consiliu din clădirea ICHAT (Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei, U.S.A.M.V. Cluj), str. Mănăştur nr. 3-5, Cluj-Napoca, cu următoarea ordine de zi:

1. Conferirea statutului de membru de onoare al Asociației Peisagiștilor din România-AsoP domnului profesor dr. Dumitru ZAHARIA;
2. Posibilități de constituire de noi filiale ale Asociației Peisagiștilor din România-AsoP, respectiv Filiala Teritorială Centru;
3. Prezentarea raportului de activitate al Asociației și a filialelor teritoriale;
4. Aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar 2017;
5. Propunerea direcțiilor de acțiune ale AsoP România în perioada 2018-2020;
6. Diverse.

Conform art.13 din Statut, ședința este deschisă tuturor membrilor Asociației Peisagiștilor din România- AsoP şi invitațiilor săi.

CONVOCATOR AGA - Nr. 08 (26.02.2018)