Redirecționează 2%

Dacă doriți, puteți sprijini activitatea AsoP București prin redirecționarea impozitului datorat statului pentru veniturile realizate în anul 2015 prin intermediul mecanismul 2% pus la dispoziția contribuabililor de Codul Fiscal.

Pentru a redirecționa 2% din impozit, trebuie să completațiformularul 230 cu datele dumneavoastră și să îl depuneți personal sau să îl transmiteți prin poștă la Administrația Financiară de care aparțineți cu domiciliul până la data de 25 mai 2016 (lista Administrațiilor Financiare din România).

În cazul în care nu cunoașteți suma ce poate fi virata nu este nevoie să completați rubrica „Sumă” deoarece ANAF va calcula și va vira organizației întreaga sumă admisă conform legii.

Cei 2% din impozitul pe venit vor fi trimiși de către ANAF în contul bancar al AsoP București către finalul anului 2016 sau începând cu 2017.

Datele de identificare ale AsoP București sunt următoarele:

… denumire entitate non profit

Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București

… cod de identificare fiscală

25303557

… cont bancar

RO24BTRL04801205R87634XX

Echipa AsoP București mulțumește tuturor celor care au sprijinit în anii trecuți activitatea organizației prin intermediul mecanismului 2%. Banii obținuți din această sursă sunt utilizați pentru implementarea proiectelor asociației.