CENZORUL este ales de cãtre Adunarea Generală.

În realizarea competenţei sale CENZORUL sau, după caz, comisia de cenzori are următoarele atribuţii:.
a) verifica modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte tematice la solicitarea Consiliului Director;
c) întocmeşte rapoarte anuale şi le prezintă Adunării Generale;
d) participă, dacă este invitat, la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Consiliul Director şi Adunarea Generală.

Cel puțin unul din CENZORI trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, în condițiile legii, în activitate.