REORGANIZAREA ŞI AMENAJAREA SPAŢIULUI PUBLIC CENTRAL DIN MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea are iniţiativa unei investiţii de modernizare şi reorganizare a unui tronson al spaţiului public din centrul oraşului pentru finanţarea căreia să fie accesate fonduri structurale europene. Se doreşte ca lucrările de execuţie a amenajării spaţiului public să demareze în anul 2012. Pentru obţinerea proiectului, promotorul lansează un concurs de soluţii în două faze, în limba română, deschis concurenţilor din România, statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană. Concursul este organizat ca o procedură de achiziţie publică independentă urmată de atribuirea contractului de proiectare pentru studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic fără publicarea unui anunţ prealabil de participare. Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecţilor din România în parteneriat cu Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea a Ordinului.

MEMBRII JURIULUI
arh. Michael Buck,
arh. Ştefan Ghenciulescu, reprezentantul OAR,
arh. Tiberiu Florescu, reprezentantul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti,
arh. Peterffy Miklos,
arh. Cristinel Vlad, arhitectul şef al municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentantul promotorului.
membrii supleanţit: arh. Doina Negoiţă, ing. Elena Liliana Mihăilescu.

Din punct de vedere financiar, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea pune la dispoziţie fondul total de premii de 16.500 euro, finanţarea serviciilor de proiectare şi a organizării concursului de soluţii.

CALENDARUL CONCURSULUI

FAZA I
lansarea concursului, publicare anunţ în SEAP 15.02.2012
vizită organizată la amplasamentul de concurs 2.03.2012, ora 12.00
data limită a primirii întrebărilor concurenţilor, runda 1 6.03.2012
data limită de comunicare şi afişare a răspunsurilor la întrebări, runda 1 16.03.2012
data limită a primirii întrebărilor concurenţilor, runda 2 2.04.2012
data limită de comunicare şi afişarea răspunsurilor la întrebări, runda 2 12.04.2012
data limită pentru înscrierea la concurs prin transmiterea formularului deînscriere completat la secretariat 26.04.2012
data şi ora limită pentru primirea proiectelor la secretariatul concursului sau data/ora poştei 3.05.2012, ora 16.00
data limită a sosirii proiectelor expediate prin poştă 8.05.2012, ora 10.00
data și ora deschiderii coletelor 8.05.2012, ora 12.00

jurizarea proiectelor 11-13(14).05.2012
anunţare rezultate jurizare, ridicare anonimat concurenţi neselectaţi 15.05.2012
termen depunere / soluţionare contestaţii 25.05 / 30.05.2012

FAZA II
comunicarea rezultatelor către finalişti 16.05.2012
dată limită scrisoare intenţie şi întrebări 22.05.2012
data limită de comunicare a răspunsurilor 28.05.2012
data şi ora limită pentru primirea proiectelor la secretariatul concursului sau data/ora poştei 15.06.2012
data limită a sosirii proiectelor expediate prin poştă 20.06.2012, ora 10.00
data si ora deschiderii coletelor 20.06.2012, ora 11.00
jurizarea proiectelor 22-23.06.2012
anunţare rezultate jurizare, ridicare anonimat 26.06.2012
termen depunere / soluţionare contestaţii 6.07 / 11.07.2012
deschidere expoziţie publică în Râmnicu Vâlcea, festivitate premiere, galerie virtuală proiecte din 28.06.2012, max. 30 zile

PREMII
Concurenţii desemnaţi finalişti în urma jurizării fazei I pentru a dezvolta proiectulîn continuare vor primi câte un onorariu de participare în valoare de 1000 Euro, care se vaplăti numai după predarea la faza a II-a şi ridicarea anonimatului.

Premiile acordate în faza a II-a sunt:
premiul I – 5000 Euro
premiul II – 2500 Euro
premiul III – 1000 Euro

Documentaţia pentru concurs poate fi descărcată pe pagina concursului http://oar.squarespace.com/concurs-ramnicuvalcea/.