ASOP ROMANIA sesiseaza ARACIS

Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, a sesizat în cursul acestei zile ARACIS – AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN INVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR (ARACIS), urmare a consultării publice lansate pe pagina oficială ( www.aracis.ro ), cu privire la Standardele specifice privind evaluarea externă a calității academice la programele de studii universitare de licență și de master.

În urma analizei standardelor propuse pentru C9: Științe Agricole, Silvice și Medicină Veterinară, AsoP România a concluzionat faptul că modul de încadrare a Specializării Peisagistică în domeniul Horticultură și a modului de structurare a cursurilor în acest domeniu produc în siaj grave neconcordanțe cu privire la pregătirea în domeniul peisajului raportat la criteriile și liniile directoare europene. Astfel, din punct de vedere al domeniilor fundamentale de pregătire a unui Peisagist lipsesc materii esențiale precum Geografia peisajelor, Istoria arhitecturii, Istoria peisajului și alte studii culturale.

Pe de altă parte, la disciplinele de specialitate lipsesc materiile aferente domeniului Planificării peisajelor, iar Proiectarea peisagistică este redusă la o simplă opțiune în raport cu Proiectarea asistată de calculator.

Totodată, modul de structurare a activităților curriculare care impune un procent de 50% de cursuri teoretice creează deficiențe majore în privința pregătirii practice și tehnice în profesie, pregătire ce se bazează, în conformitate cu criteriile europene, pe activități de proiectare.

Ca fundamentare a celor menționate au fost anexate o serie de documente ce stau la baza coordonării activităților de educație în domeniul peisagisticii la nivel european ( EFLA Education Policy Document, IFLA-UNESCO Charter for Landscape Architectural Education, IFLA Guidance Document for Recognition or Accreditation, ECLAS Guidance on Education). Toate aceste documente subliniază importanta activităților de proiectare și planificare, a studiilor în domeniile culturale și sociale, activități ce nu se regăsesc corect proporționate în standardele propuse de ARACIS.

Se sublinează de asemenea că, prin ratificarea Convenției Europene a Peisajului, România și-a asumat obligația de a promova pregătirea de ”specialiști în cunoașterea intervenției asupra peisajelor”care sunt strâns legate de dimensiunea teritorială. Această pregătire neadecvată a specialiștilor din România generează disfuncționalități majore în privința încadrării absolvenților pe piața muncii atât la nivel național cât și internațional. Acest aspect devine cu atât mai problematic cu cât peisajul tinde să capete o importantă tot mai accentuată în cadrul politicilor elaborate în prezent în țara noastră, un exemplu în acest sens fiind reprezentat de Tezele Prealabile ale Codului Patrimoniului, realizate de Ministerul Culturii, unde o componentă esențială a patrimoniului este constituită de peisajul cultural.

De asemenea, dorim să menționăm faptul că AsoP România consideră că încadrarea Peisagisticii ca un subdomeniu al Horticulturii este neadecvată, generând efecte negative precum cele menționate mai sus, precum și o discordanță clară cu încadrarea profesională reală pe piața muncii cum este ea definită prin nomenclatorul Clasificarea Ocupațiilor din România și, respectiv, International Standard Classification of Occupations.

În acest sens, AsoP România a solicitat revizuirea integrală a standardelor prevăzute pentru domeniul PEISAGISTICĂ

aracis