ASOP ROMANIA solicita modificarea COR pentru PEISAGIST-FLORICULTOR

Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, a solicitat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Direcția Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională, modificarea ocupației PEISAGIST-FLORICULTOR aflată în prezent sub cod 611205 în cadrul nomenclatorului Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), cu cea de LUCRĂTOR-HORTICULTOR.

florist-horticultor

Solicitarea AsoP România vine pe fondul confuziei care se crează în prezent la încadrarea în câmpul muncii. Astfel, la ora actuală PEISAGIST – cod COR 216202 aferent specialiștilor cu studii superioare de minim 4 ani din domeniul peisagisticii / arhitecturii peisajului este permanent confundat cu PEISAGIST – FLORICULTOR – cod COR 611205 aferent lucrătorilor cu studii medii care participă la executarea sau întreținerea spațiilor verzi.

Menționăm faptul că ocupația de PEISAGIST – cod COR 216202 a fost introdusă în nomenclatorului Clasificarea Ocupațiilor din România (COR). Solicitarea AsoP România, ca urmare a eforturilor susținute ale AsoP România, în luna august a anului 2014 (prin publicarea în Monitorul Oficial Partea 1 – nr.631/28/08.2014), demers inițiat în 2007, în cadrul Grupei de bază 2162 – Arhitecți în domeniul peisagistic ce face parte integrantă din Grupa minoră 216 – Arhitecți, topografi și designeri.  Astfel, actualul cod COR 216202 – PEISAGIST dă posibilitatea absolvenților de programe de studii superioare cu specializarea Peisagistică (înregistrate în domeniul educațional Horticultură și mai rar Urbanism deoarece Peisagistica nu a fost introdusă încă de Ministerul Educației Naționale ca domeniu educațional de sine stătător) să își găsească un loc de muncă în România conform abilităților obținute.

AsoP România, organism unic care reprezintă la nivel național profesia de PEISAGIST, membră a IFLA, IFLA Europe și CIVILSCAPE, a primit începând cu 2014 o serie de sesizări cu privire la confuziile care apar în prezent, în România, la încadrarea în câmpul muncii a absolvenților cu studii superioare din domeniul peisagisticii / arhitecturii peisajului. Considerând, pe lângă acest aspect, și faptul că PEISAGISTUL-FLORICULTOR este, din punct de vedere al practicii profesionale curente, un lucrător calificat în domeniul horticulturii care execută lucrări specifice de floricultură, arboricultură, legumicultură și altele ce sunt cuprinse în domeniul larg al horticulturii apreciem ca fiind necesară modificarea titulaturii de PEISAGIST –FLORICULTOR cod COR 611205 cu titulatura LUCRĂTOR-HORTICULTOR.

Poziția AsoP România a fost întărită de Ministerului Culturii (Adresa Nr.839/10.10.2016), care a trimis o înștiințare în acest sens Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, considerând că acest demers va conduce la rezolvarea unei largi serii de probleme legate de confuziile create între cele două ocupații. Această clarificare este extrem de necesară în lumina introducerii peisajelor culturale în viitorul Cod al Patrimoniului și a necesității asigurării unei înalte calificări în domeniul protecției patrimoniului așa cum reiese din obligațiile pe care România și le-a asumat prin ratificarea Convenției Europene a Peisajului în 2002.