Reabilitarea centrului istoric Alba-Iulia

Fortificația de tip Vauban. Căi de acces, iluminat exterior și mobilier urban. Zona interioră

Scurtă descriere: Proiectul propune realizarea unei investiţii locale care generează un impact regional, naţional şi internaţional, prin punerea în valoare a unui sit patrimonial – fortificaţie de tip Vauban, monument înscris în lista monumentelor istorice de valoare naţională şi universală – grupa A1.

Obiectivele proiectului: Modernizarea infrastructurii cultural – istorice aferente Cetăţii Alba Iulia şi restaurarea, protecţia, conservarea patrimoniului cu potenţial turistic aferent, în vederea valorificării sale, pe criterii durabile şi competitive, în circuite turistice naţionale / internaţionale şi sprijinirii creşterii economice a Regiunii de Dezvoltare Centru.

Perioada de desfășurare: 2010 – 2011.

Rolul AsoP Romania: Luând cunoştinţă de începerea lucrărilor în zona axului Est-Vest şi a parcului (scuarului) Custozza din cetatea Alba Iulia şi fiind interesat de premizele, rezultatele urmărite şi stadiul actual al lucrărilor, a întreprins următoarele:

deplasare la Alba Iulia, în două etape (februarie şi aprilie 2011);
consultare a documentaţiilor existente şi avizelor primite;
discuţii cu reprezentaţi ai unor ONG-uri şi organizaţii locale şi naţionale (de arhitectură, sociologie, urbanism) interesate de subiect;
discuţie cu proiectantul (Arhitect Lăncrăjan- Franchini);
documentare diversă şi studiu la faţa locului.

Evaluarea proiectului: Formularea unui punct de vedere oficial cu privire la cele constatate în atenția: Primăriei Municipiului Alba Iulia, Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului – MDRT, Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, Registrului Urbaniștilor din România – Rur, S.C. Lăncrăjan Franchini Gheorghe Corneliu – Le S.R.L.

Colaboratori:

Prof. dr. arh. Teodor Octavian Gheorghiu (Facultatea de Arhitectură din Timişoara, Membru al Comisiei Naţionale a Monumentelor, Vicepreşedinte al Comisiei de Istorie a Oraşelor din România),
ing.peis. Hanna Barbara Biro (West Con Consulting),
ing.peis. Nicolas Triboi (Atelier Foaie Verde),
soc. Simona Zărnescu Branişte (Asociația Alba Verde, Alba-Iulia),
Av. Dan Agrişan (Asociația Alba Verde, Alba-Iulia);