Formular înscriere membri

Ce trebuie să știi înainte să devii membru?

Cum poți deveni membru?
În vederea obținerii calității de membru al Asociației Peisagiștilor din România fiecare candidat va completa câmpurile libere și va încărca toate documentele solicitate în cadrul formularului on-line de pe platforma web AsoP România la: http://asop.org.ro/devino-membru/.
Se vor completa obligatoriu datele de identificare Nume, Prenume, E.mail și Telefon mobil, se vor selecta filtrele Categorie membru (în funcție de categoria de membru pentru care candidatul optează) și Filiala (în funcție de filiala teritorială a Asociației pentru care candidatul optează) respectând art.7, art. 21, art.22 și art. 27 din Statutul Asociației Peisagiștilor din România și art.10, art.11 art.12 din Statutul Filialelor Teritoriale ale Asociației Peisagiștilor din România. Se vor încărca următoarele documente: Copie document de identitate (C.I./ Pașaport), Copie carnet de student/ Pentru membrii Juniori, CV (Încarcă CV), Portofoliu personal de lucrări/ Pentru membri asociați (Fișier maxim 2 mb) sau Link pentru portofoliu, Alte copii relevante/ Diplome, premii, atestate.

Dosarele de dobândire a calităţii de membru vor fi repartizate de Secretariatul Asociației Peisagiștilor din România către Filiala Teritorală pentru care s-a optat, urmând ca acestea să fie analizate şi aprobate de Consiliul Director al Filialei Teritoriale respective şi supuse confirmării acestora de Adunarea Generală a Filialei Teritoriale.
Aplicațiile incomplete nu vor fi supuse dezbaterii Consiliului Director al Filialei Teritoriale pentru care s-a optat iar canditații respectivi vor fi notificați de Secretariatul Filialei Teritoriale prin intermediul e.mail-ului sau telefonic în vederea completării integrale a aplicației.

Candidaţilor care îşi depun candidatura pentru calitatea de membru asociat sau membru junior li se va comunica Decizia Consiliului Director în cel mult 6 luni de la depunerea dosarului, urmând confirmarea lor în Adunarea Generală.

Candidaţiilor care îşi depun candidatura pentru calitatea de membru susţinător li se va comunica Decizia Consiliului Director în cel mult 1 lună de la depunerea dosarului.
Împreună cu Decizia Consiliului Director, se va elibera şi câte un exemplar al Statutului şi al Regulamentul de ordine interioară.

Dosarele canditaţiilor se vor păstra în arhiva electronică a fiecărei Filiale Tertoriale și vor fi transmise și arhivei Secretariatului Asociației Peisagiștilor din România.

Pentru a dobândi calitatea de membru şi legitimaţia care să ateste această calitate, candidatul trebuie să achite taxa de înscriere şi cotizaţia semestrială, sume care pot fi virate în contul bancar al Filialei Teritoriale pentru care optează după cum urmează:

FILIALA TERITORIALĂ BUCUREȘTI – ILFOV
IBAN: RO24 BTRL 0480 1205 R876 34XX
Banca: Transilvania, Agenția 1 Mai, București

FILIALA TERITORIALĂ VEST
IBAN: RO95BTRLRONCRT0208468601
Banca: Transilvania, Agenția Baroc, Timișoara

FILIALA TERITORIALĂ NORD-VEST
IBAN: RO 60 BTRL RON CRT 0256 349 401
Banca: Transilvania, Agenția Mănăștur, Cluj-Napoca

Taxa de înscriere în asociaţie este de 50 RON (se plătește o singură dată), cotizaţia anuală este de 70 RON pentru membrii junior şi 200 RON, pentru membrii asociați şi susţinători, plătibili în două tranşe semestriale.
Modificarea taxelor poate fi propusă de către Consiliul Director al Asociației Peisagiștilor din România conform art.14 (14.4) lit.e și aprobată de Adunarea Generală a Asociației conform art. 13 (13.1) lit.m din Statutul Asociației Peisagiștilor din România.

Cotizaţia se poate plăti integral sau în 2 tranșe semestriale. Cotizaţia pe sementrul I se poate achita de la data de 15 ianuarie până la data de 15 februarie, iar cotizaţia pe semestrul II se poate achita în perioada 1 iunie – 15 iulie. Aceste sume se vor achita prin virament bancar în contul Filialei Teritoriale de care aparține membrul respectiv. Dovada viramentului se va transmite prin e.mail Secretariatului Filialei Teritoriale de care aparține membrul respectiv.
Neachitarea cotizaţiei atrage sancţionarea conform art. 10 și art.11 din Statutul Asociației Peisagiștilor din România și art. 14., art.15, art.16 și art.17 din Statutul Filialelor Teritoriale ale Asociației Peisagiștilor din România.

Date personale


Documente necesare


Prin completarea datelor personale, încărcarea documentelor necesare și trimiterea lor, accept ca am citit și mi-am însușit conținutul documentelor aflate în secțiunile Ce trebuie să știi înainte sa devii membru? și Cum poți deveni membru? și că prezentul Formular de înscriere membru reprezintă un document oficial adresat Asociației Peisagiștilor din România care exprimă opțiunea mea pentru una dintre categoriile de membru din cadrul unei filiale teritoriale a Asociației.