Formular înscriere membri

Ce trebuie să știi înainte să devii membru?

Cum poți deveni membru?
Fiecare candidat va realiza un dosar, care va cuprinde un formular tip completat, o copie după actul de identitate, Curriculum Vitae, două poze tip buletin şi portofoliu în format digital sau sub forma unei mape.
Portofoliul este obligatoriu doar la candidaţii care îşi depun candidatura pentru calitatea de membru asociat sau membru junior.
Dosarul va fi înmânat coordonatorilor de departamente, la secretarul asociaţiei, sau trimis prin poştă, la adresa asociaţiei.
Dosarele de dobândire a calităţii de membru vor fi analizate şi aprobate de Consiliul Director şi supuse confirmării acestora de Adunarea Generală, cu excepţiile prevăzute la art.14, aliniatul 6, din Statutul asociaţiei.
Candidaţiilor care îşi depun candidatura pentru calitatea de membru asociat sau junior li se va comunica decizia în cel mult 6 luni de la depunerea dosarului, după confirmarea lor în Adunarea Generală.
Candidaţiilor care îşi depun candidatura pentru calitatea de membru susţinător li se va comunica decizia în cel mult 1 lună de la depunerea dosarului, după aprobarea Consiliului Director.
Împreună cu decizia, se va elibera şi câte un exemplar al Statutului şi al Regulamentul de ordine interioară.
Dosarele canditaţiilor se vor păstra în arhivă, la sediul asociaţiei.
Pentru a dobândi calitatea de membru şi legitimaţia care să îi ateste această calitate, candidatul trebuie să achite taxa de înscriere şi cotizaţia semestrială, sume care pot fi virate în contul bancar (IBAN) al asociaţiei: RO 45 BRDE 360 SV 895 628 236 00 pentru RON şi RO 37 BRDE SV 885 929 836 00 pentru valutã, banca BRD
În cazul neacceptării unui candidat, acesta poate să depună o contestaţie scrisă, în cazul în care consideră că a fost nedreptăţit. În acest caz dosarul va fi analizat şi supus votului Adunării Generale. Consiliul Director este obligat să motiveze refuzul candidaţilor.
Taxa de înscriere în asociaţie este de 25 RON, cotizaţia anuală este de 70 RON, pentru studenţi, şi 200 RON, pentru profesionişti şi susţinători, plătibili în două tranşe semestriale. Taxele pot fi actualizate de către Consiliul Director ori de câte ori acesta consideră că este necesar, cu acordul Adunării Generale.
Cotizaţia se poate plătii integral sau în 2 semestre. Cotizaţia pe sementrul I se poate achita în fiecare an de la data de 15 ianuarie până la data de 15 februarie a respectivului an, iar cotizaţia pe semestrul II se poate achita în perioada 1 iunie – 15 iulie. Aceste sume se pot achita prin virament bancar în contul asociaţiei, caz în care se trimite o dovadă a viramentului trezorierului asociaţiei sau direct la trezorierul asociaţiei. Neachitarea cotizaţiei atrage sancţionarea.

Date personale


Documente necesare