Dezbatere ARACIS – Universități – AsoP România cu privire la Standardele specifice referitoare la programul de studii/specializarea Peisagistică

AsoP va participa luni 27.02.2017 la întâlnirea propusă de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) pentru discutarea Standardelor specifice referitoare la programul de studii/specializarea Peisagistică. 

La discuții vor participa:

  • membri ai Comisiei permanente de Specialitate, Ştiinţe Agricole, Silvice şi de Medicină Veterinară (C-9);
  • reprezentanți ai universităţilor/facultăţilor din ţară, care oferă şi dezvoltă programul de studii/specializarea Peisagistică (toate USAMV, U. Oradea, U. Craiova, U. Sapientia) şi Amenajarea şi Planificarea Peisajului (UAUIM/Facultatea de Urbanism din Bucureşti);
  • reprezentanți ai Asociaţiei Peisagiştilor din România.

Reamintim faptul că, în luna octombrie 2016, AsoP a sesizat către ARACIS o serie de aspecte neconforme ale Strandardelor specifice propuse în raport cu standardele europene (ESG). De asemenea, în luna noiembrie 2017 punctul de vedere al AsoP a fost întărit de scrisoarea pe care președintele IFLA Europe a adresat-o ARACIS și altor instituții cu competențe și/sau interesate de această problematică. 

În urma discuțiilor purtate în luna ianuarie 2017 între membrii Biroului Executiv al Consiliului ARACIS și reprezentanții AsoP s-a decis stabilirea unei întâlniri care să implice toate părțile interesate pentru soluționarea acestor aspecte.