Îmbunătățirea legislației care guvernează administrarea spațiilor verzi urbane

Asociația Peisagiștilor din România – AsoP dorește să semnaleze începerea unei etape extrem de importante în demersul de îmbunatățire a legislației care guvernează administrarea spațiilor verzi urbane.

În prezent, versiunea revizuită a Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților urmează procesul legislativ în Parlamentul României, așteptând primirea de avize și rapoarte de la comisiile de specialitate din cadrul Camerei Deputaților – cameră cu rol decizional în adoptarea acestui act normativ.

Această fază urmează celei desfășurate în cadrul Senatului României unde proiectul legislativ de modificare a Legii nr. 24/2007 a fost adoptat în data de 24 octombrie 2018 pe baza avizului favorabil primit din partea Comisiei pentru mediu și a raportului favorabil emis de Comisia pentru administrație publică.

Modificarea legii-cadru ce guvernează spațiile verzi din țara noastră este bazată pe propunerea[1] elaborată de AsoP România în urma implementării proiectului LAN-NET: Rețea socio-profesională pentru îmbunătățirea calității vieții în mediul urban din România, desfășurat în perioada 2016-2017 și co-finanțat de Elveția prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă. Demersul AsoP România s-a concentrat asupra studierii impactului prevederilor Legii 24/2007 asupra cadrului de viață uman din România. În acest sens, au fost realizate 3 studii de caz în orașele Timișoara, Cluj-Napoca și București. Rezultatele au fost filtrate ulterior prin prisma principiilor în care administrarea spațiilor verzi este abordată în alte țări europene, în final constatările fiind materializate în propuneri concrete de modificare a prevederilor Legii nr. 24/2007. Recomandările elaborate au vizat în mod direct acoperirea lacunelor prezente în lege și clarificarea diferitelor aspecte (obligații, drepturi, actori implicați, instrumente, etc.) precum și corelarea cu alte acte normative care guvernează spațiul construit / urban, patrimoniul sau componentele naturale.

În luna iulie 2018, propunerea de modificare a Legii 24/2007 a fost preluată și asumată de un grup de parlamentari care au înaintat Senatului României acest proiect legislativ. În luna septembrie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a invitat AsoP România în grupul de lucru format pentru rafinarea propunerii de modificare a acestei legi-cadru. Din acest grup de lucru au făcut parte reprezentanți ai MDRAP, ai Ministerului Mediului, ai Ordinului Arhitecților din România precum și parlamentarii care au inițiat modificarea legii, respectiv deputatul Petre-Florin Manole și deputatul Adrian Dohotaru. Varianta care parcurge în prezent procesul legislativ din cadrul Camerei Deputaților reprezintă viziunea comună a tuturor instituțiilor și organizațiilor implicate în grupul de lucru constituit de MDRAP.

Principalele modificări aduse de noua formă a Legii nr. 24/2007 punctează o serie de aspecte esențiale, între care se numără:

  • reglementarea noțiunii principale a legii – spațiul verde – prin includerea unei definiții clare care să evidențieze toate rolurile acestei componente esențiale a cadrului urban (de protecție a mediului, social și cultural);
  • extinderea tipologiilor specifice, incluzând noi forme de spații verzi a căror apariție a fost generată de nevoile actuale ale societății cum este cazul  grădinilor comunitare și al parcurilor de buzunar,
  • clarificarea obligațiilor și responsabilităților autorităților publice, a proprietarilor și a utilizatorilor;
  • profesionalizarea intervențiilor asupra spațiilor verzi, prin introducerea obligativității implicării specialiștilor în peisagistică în proiectele care afectează calitativ sau cantitativ indicatorii spațiului verde;
  • creșterea gradului de monitorizare a calității spațiului verde prin introducerea unor noi instrumente, respectiv Planul anual de gestiune a vegetației și Fișele tehnice de intervenție asupra vegetației, menite să pună un accent deosebit asupra fondului vegetal urban care este atât de mult afectat de practicile actuale;
  • corelarea lucrărilor de intervenție asupra spațiului verde cu legislația conexă, prin includerea unei documentații de specialitate peisagistică în documentațiile tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții și a organizării lucrărilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;
  • asigurarea unei dezvoltări adecvate a țesutului urban, adaptat nevoilor societății actuale, prin introducerea obligației de a asigura un minim de 30% spațiu verde, cu acces public, la construcția de noi zone rezidențiale, industriale sau comerciale;
  • generarea unei mai mari flexibilități a spațiilor verzi urbane prin mărirea procentului ocupat de spațiul construit de la 10% la 15% cu scopul de a reduce presiunea privind inserarea de noi dotări necesare comunităților locale;
  • introducerea unui glosar de termeni care să faciliteze o mai bună înțelegerea a domeniului de acțiune asupra spațiilor verzi din intravilanul localităților.

Propunerea de modificare a Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, supusă în prezent dezbaterii în cadrul Camerei Deputaților, vizează schimbarea paradigmei actuale referitoare la gestionarea cadrului natural și semi-natural din interiorul orașelor. Prin intermediul acestei inițiative legislative, se dorește trecerea de la o abordare punctuală a spațiilor verzi urbane către una integratoare, abordând spațiile verzi ca adevărate infrastructuri verzi, capabile să facă față problemelor generate de schimbările climatice precum și nevoilor unei societăți aflate într-un puternic proces de schimbare. De asemenea, modificările propuse vizează siguranța și confortul tuturor utilizatorilor spațiului public prin generarea unui mediu de viață optim. Nu în ultimul rând, noua formă a legii spațiilor verzi cuprinde toate atributele necesare pentru garantarea dreptului constituțional la un mediu sănătos.

spatiu-verde

Sursă: http://www.simplybucharest.ro/?p=1053

Varianta actuală a Legii 24/2007 permite autorităților publice să abordeze punctual spațiile plantate, concentrându-se pe aspecte cantitative (ca de exemplu numărul de metri pătrați per locuitor) în detrimentul celor calitative (precum siguranța și confortul utilizatorilor, aspecte ecologice, componente sociale, etc.), iar lipsa unei gândiri unitare și strategice în acest sens împiedică apariția unor infrastructuri verzi care să contribuie la generarea unui cadru de viață adecvat.

Prin intermediul imaginilor alăturate sunt exemplificate ipostaze generate în teren de varianta Legii nr. 24/2007 aflată în vigoare în prezent, pentru care AsoP România a formulat propunerea de modificare ce se află în prezent în fața reprezentanților Camerei Deputaților.

39344554_1982482848481382_2255540734495031296_o


[1] Document disponibil la

http://asop.org.ro/uncategorized/asop-romania-propune-modificarea-legii-spatiilor-verzi/

[pdf-embedder url=”http://asop.org.ro/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-20_comunicat-Legea24.2007_AsoPRomania.pdf”]