GHID DE BUNĂ PRACTICĂ
PENTRU ADMINISTRAREA SPAȚIILOR VERZI

Descarcă document

Editat: Asociația Peisagiștilor din România - AsoP
Autori: Alexandru Ciobotă, Raluca Rusu, Diana Culescu, Păunița Boancă, Andrei Condoroș, Sonia Bors-Oprișa, Rebecca Bedelean, Andreea Răducu-Lefter, Teodora Koos, Maria Sîrca, Iuliana Mihalciuc, Cordula Weber
Apariție:
Februarie 2017
Editura: Editura Universității de Vest, colecția Agora ISBN: 978-973-125-532-3

Despre: În România, Constituția stipulează ”dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic” (Art.35), însă transformările urbane din perioada post-decembristă nu au asigurat crearea cadrului necesar care să permită exercitarea acestui drept fundamental. Ghidul de față abordează 6 teme distincte dar esențiale pentru administrarea corespunzătoare a spațiului verde. Aceste teme au rezultat din sintetizarea prevederilor Legii 24/2007 - privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților și corelarea acestora cu aspecte determinante ale unei planificări teritoriale integratoare. Recomandările cuprinse în acest ghid au la bază materiale de referință din domeniu și au fost structurate pe baza rezultatelor studiilor de caz realizate în orașele Timișoara, București și Cluj-Napoca în cadrul proiectului LAN-NET: Rețea socio-profesională pentru îmbunătățirea calității vieții în mediul urban din România. Prin urmare, acest material își propune să pună la dispoziția administrației publice locale instrumente importante pentru abordarea procesului complex de administrare a spațiului verde public - element esențial al cadrului urban și potențial generator de identitate pentru localități. Autorii ghidului sunt în marea lor majoritate peisagiști practicanți în domeniul planificării peisajului și a spațiilor verzi, membri ai Asociației Peisagiștilor din România - AsoP. O contribuție importantă la elaborarea acestui ghid îi revine doamnei Cordula Weber, fost director al Departamentului de Planificare Urbană din cadrul Primăriei Zurich și membru al «Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen BSLA», asociația peisagiștilor din Elveția - partener în cadrul acestui proiect. Proiectul LAN-NET a fost co-finanțat de Elveția prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Echipa LAN-NET

PROPUNERE DE MODIFICARE: LEGEA NR.24/2007 – PRIVIND REGLEMENTAREA ȘI ADMINISTRAREA SPAȚIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL LOCALITĂȚILOR

Descarcă document

Editat: Asociația Peisagiștilor din România - AsoP
Autori: Alexandru Ciobotă, Raluca Rusu, Diana Culescu, Păunița Boancă, Andrei Condoroș, Sonia Bors-Oprișa, Rebecca Bedelean, Andreea Răducu-Lefter, Teodora Koos, Maria Sîrca, Iuliana Mihalciuc, Cordula Weber
Apariție: Februarie 2017

Despre: Asociaţia Peisagiştilor din România - AsoP a derulat în perioada martie 2016 - februarie 2017 proiectul LAN-NET: Rețea socio-profesională pentru îmbunătățirea calității vieții în mediul urban din România, care a avut ca obiectiv principal elaborarea unui set de propuneri de amendamente cu privire la Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Pentru îmbunătățirea acestui act normativ, demersul AsoP România s-a concentrat într-o primă fază asupra studierii impactului prevederilor acestei legi asupra cadrului de viață al comunităților din România. În acest sens, au fost realizate studii de caz în Timișoara, București și Cluj-Napoca. Rezultatele acestor studii de caz au fost apoi filtrate prin prisma modului în care administrarea spațiilor verzi este abordată în alte țări europene, iar în final constatările au fost materializate în propuneri concrete de modificare a prevederilor Legii 24/2007. Aceste propuneri s-au constituit într-o bază de discuție în cadrul dialogului pe care AsoP România l-a inițiat între instituții ale administrației publice centrale și locale, mediul profesional și cel academic, sectorul ONG și comunitățile locale. Pe baza acestor dezbateri a fost generat proiectul de act normativ prezentat în acest material pentru amendarea legii ce guvernează în prezent administrarea spațiilor verzi, proiect care are ca scop transformarea acestei reglementări într-un instrument legislativ puternic, complex, integrator, cu un aport substanțial la creșterea calității mediului urban. Proiectul LAN-NET a fost co-finanțat de Elveția prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Echipa LAN-NET