Mutilarea legislației privind spațiile verzi urbane – modificarea Legii nr. 24/2007 a fost adoptată de Camera Deputaților

După 4 ani de încercări de îmbunătățire a legislației spațiilor verzi, Asociația Peisagiștilor din România – AsoP solicită Excelenței sale Klaus-Werner Iohannis, Președintele României, să nu promulge Legea privind modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților[1]adoptată de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, în data de 13 octombrie 2020, deoarece în textul formei trimise spre promulgare s-au strecurat grave erori materiale, iar unele dintre acestea fac ca prevederi ale legii să fie neaplicabile.

Solicitarea Asociația Peisagiștilor din România – AsoP (AsoP România) de a nu promulga acest act normativ și, respectiv, de a retrimite această nouă lege la Parlament pentru reexaminare este fundamentată de următoarele motive:

 1. Excluderea categoriilor de spații verzi „parc istoric sau grădină istorică” precum și „scuar sau parc de buzunar” este deosebit de gravă, acestea ieșind de sub protecția legii din cauza unor erori materiale. Astfel, nu mai pot fi cuantificate ca spații verzi Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău – aproximativ 80 ha), Parcul Cișmigiu (aproximativ 16 ha), Parcul Carol I (36 ha), Parcul Central din Cluj-Napoca (13 hectare), Parcul Nicolae Romanescu din Craiova (96 ha) și multe altele.
 2. Neintroducerea în lege a Anexei nr. 6 „Indicatorii specifici pentru categoriile de spații verzi” prin care se reglementează procentul de suprafețe construite în categoriile de spații verzi definite de prezenta lege, va permite construirea necontrolată în perimetrul spațiilor verzi deoarece, spre deosebire de varianta Legii nr. 24/2007 aflată în vigoare în prezent, textul de lege transmis spre promulgare nu mai conține nici o prevedere în acest sens.
 3. Noul act normativ introduce posibilitatea de a schimba destinația unor importante spații verzi aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice prin documentații de urbanism, la dorința autorităților publice locale, în contradicție cu alte măsuri stipulate în lege pentru astfel de cazuri atinge dreptul fundamental al populației la un mediu sănătos, drept garantat prin Art. 35 din Constituția României.

AsoP România a sesizat erorile materiale din Raportul comun, premergător votului în plenul Camerei Deputaților, însă remedierea acestora nu a fost realizată.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să citiți Solicitarea transmisă de AsoP România Excelenței sale Klaus-Werner Iohannis, Președintele României, pentru a nu promulga și pentru a retrimite la Parlament spre examinare Legea privind modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților și Raportul comun asupra proiectului de Lege privind modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților adoptat de către Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului (Nr. 4c-7/555), Comisia juridică, de disciplină și imunități (Nr. 4c-13/1032) și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic (Nr. 4c-8/812) din Camera Deputaților la data de 7 septembrie 2020 aflate aici

**********************

AsoP România dorește să precizeze faptul că eforturile sale referitoare la demersul de modificare Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților au vizat în principal următoarele aspecte:

 • reglementarea noțiunii principale a legii – spațiul verde prin includerea unei definiții clare care să evidențieze toate rolurile acestei componente esențiale a cadrului urban (de protecție a mediului, social și cultural);
 • extinderea tipologiilor specifice, incluzând noi forme de spații verzi a căror apariție a fost generată de nevoile actuale ale societății cum este cazul  grădinilor comunitare și al parcurilor de buzunar,
 • clarificarea obligațiilor și responsabilităților autorităților publice, a proprietarilor și a utilizatorilor;
 • profesionalizarea intervențiilor asupra spațiilor verzi, prin introducerea obligativității implicării specialiștilor în peisagistică în proiectele care afectează calitativ sau cantitativ indicatorii spațiului verde;
 • creșterea gradului de monitorizare a calității spațiului verde prin introducerea unor noi instrumente, respectiv Planul anual de gestiune a vegetației și Fișele tehnice de intervenție asupra vegetației, menite să pună un accent deosebit asupra fondului vegetal urban care este atât de mult afectat de practicile actuale;
 • corelarea lucrărilor de intervenție asupra spațiului verde cu legislația conexă, prin includerea unei documentații de specialitate peisagistică în documentațiile tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții și a organizării lucrărilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;
 • rafinarea ponderii suprafețelor impermeabile / construite în funcție de tipul spațiului verde pentru a adresa presiunea privind inserarea de noi dotări necesare comunităților locale în raport și, totodată, pentru a asigura dezvoltarea echilibrată a infrastructurii verzi urbane;
 • introducerea unui glosar de termeni care să faciliteze o mai bună înțelegerea a domeniului de acțiune asupra spațiilor verzi din intravilanul localităților.

În acest sens, trebuie precizat faptul că Vechea variantă a Legii nr. 24/2007 permitea autorităților publice să abordeze punctual spațiile plantate, concentrându-se pe aspecte cantitative (ca de exemplu numărul de metri pătrați per locuitor) în detrimentul celor calitative (precum siguranța și confortul utilizatorilor, aspecte ecologice, componente sociale, etc.), iar lipsa unei gândiri unitare și strategice în acest sens a împiedicat până în prezent apariția unor infrastructuri verzi care să contribuie la generarea unui cadru de viață adecvat. Astfel, deși spațiul verde reprezintă o preocupare din ce în ce mai acută în rândul comunităților locale și apare din ce în ce mai des în discursul politic, calitatea acestuia rămâne în continuare extrem de precară și, în continuare, nu reușește să contribuie în mod adecvat la generarea unui cadru de viață adecvat pentru o societate modernă.

Eforturile AsoP România de modificare și îmbunătățire a Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților vizează schimbarea paradigmei actuale referitoare la gestionarea cadrului natural și semi-natural din interiorul orașelor. Prin intermediul acestei inițiative legislative, AsoP România a propus trecerea de la o adresare punctuală a spațiilor verzi urbane către una integratoare, abordând spațiile verzi ca adevărate infrastructuri verzi, capabile să facă față problemelor generate de schimbările climatice precum și nevoilor unei societăți aflate într-un puternic proces de schimbare. De asemenea, modificările propuse de AsoP România vizează siguranța și confortul tuturor utilizatorilor spațiului public prin generarea unui mediu de viață optim. Nu în ultimul rând, trebuie subliniat faptul că demersul AsoP România a vizat inserarea în legislația națională de profil a tuturor atributelor necesare pentru garantarea dreptului constituțional la un mediu sănătos.

**********************

Asociația Peisagiștilor din România – AsoP a început în martie 2016 o amplă analiză a modificărilor necesare pentru Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Această analiză a fost demarată în cadrul proiectului ”LAN-NET: Rețea socio-profesională pentru îmbunătățirea calității vieții în mediul urban din România”[2], proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Prin proiectul LAN-NET, demersul AsoP România s-a concentrat asupra studierii impactului prevederilor Legii nr. 24/2007 asupra cadrului de viață uman din România. În acest sens, au fost realizate 3 studii de caz în orașele Timișoara, Cluj-Napoca și București. Rezultatele au fost filtrate ulterior prin prisma principilor în care administrarea spațiilor verzi este abordată în alte țări europene, în final constatările fiind materializate în propuneri concrete de modificare a prevederilor Legii nr. 24/2007. Recomandările elaborate de AsoP România s-au materializat într-un proiect legislativ pentru modificarea legii care guvernează spațiile verzi în România și au vizat în mod direct acoperirea lacunelor prezente în lege și clarificarea diferitelor aspecte (obligații, drepturi, actori implicați, instrumente, etc.) precum și corelarea cu alte acte normative care grevează asupra spațiului construit / urban, a patrimoniului sau a componentelor naturale.

În luna iulie 2018, propunerea[3] elaborată de AsoP România pentru modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților a fost înaintată Senatului României, găsind în acest sens sprijin politic din partea următorilor Parlamentari:

deputați – neafiliați:               Adrian-Octavian Dohotaru

deputați – PSD:                        Vasile Cocoş, Petre-Florin Manole, Andrei Pop

deputați – USR:                        Lavinia-Corina Cosma, Nicuşor Daniel Dan

senatori – USR:                        Allen Coliban, Remus Mihai Goţiu

Din iulie 2018 și până la adoptarea sa de către plenul Camerei deputaților în data de 13 octombrie 2020, AsoP România a participat cu expertiză de specialitate pe parcursul întregului proces urmat de Legea privind modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Printre cei mai importanți pași ai procesului legislativ în care AsoP România s-a implicat se regăsesc:

 • Participarea cu expertiză, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România, la invitația Ministerul Mediului și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării, în grupul comun de lucru dezvoltat cu Ministerului Mediului pentru revizuirea proiectului legislativ (B382/2018) adoptat de Senat la 1 noiembrie 2018.
 • Participarea cu expertiză la ședințele Comisiilor Parlamentare în care s-a dezbătut proiectul legislativ (B382/2018 – Senat și respectiv PL. x nr. 668./2018 – Camera Deputaților).
 • Participarea cu expertiză în cadrul grupului de lucru dezvoltat de Comisia pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților.
 • Participarea cu expertiză la ședința comună a Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților din data de 7 septembrie 2020 în urma căreia a fost publicat Raportul comun asupra proiectului de Lege privind modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, care înglobează greșelile grave pe care AsoP România le semnalează în prezent.

[1] Document disponibil la: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17487;

[2] Mai multe detalii despre proiectul LAN-NET pot fi găsite la http://asop.org.ro/lan-net/index.html;

[3] Document disponibil la:

http://asop.org.ro/uncategorized/asop-romania-propune-modificarea-legii-spatiilor-verzi/;

Pentru mai multe detalii, vă invităm să citiți Solicitarea transmisă de AsoP România Excelenței sale Klaus-Werner Iohannis, Președintele României, pentru a nu promulga și pentru a retrimite la Parlament spre examinare Legea privind modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților și Raportul comun asupra proiectului de Lege privind modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților adoptat de către Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului (Nr. 4c-7/555), Comisia juridică, de disciplină și imunități (Nr. 4c-13/1032) și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic (Nr. 4c-8/812) din Camera Deputaților la data de 7 septembrie 2020 aflate aici.