AsoP Romania – CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A MEMBRILOR

Preşedintele Asociatiei Peisagiştilor din România – AsoP, în temeiul Art.21 din Statutul Asociaţiei, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR pentru data de 13 iulie 2013, ora 10.00, în mansarda Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură a U.S.A.M.V.B.Timişoara, Calea Aradului, nr.119, cod 300645, judetul Timiş, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfăşurată în cursul anului 2012 şi descărcarea de gestiune;
2. Validarea hotărârilor Consiliului Director din anul 2012;
3. Darea de seamă financiar-contabilă pe anul 2012 şi prezentarea bilanţului contabil încheiat la 31.12.2012;
4. Raportul cenzorului pentru exerciţiul financiar al anului 2012;
5. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013;
6. Modificarea Actului Constitutiv în vederea adoptării denumirii: Asociaţia Peisagiştilor din România – AsoP;
7. Diverse propuse pe ordinea de zi de către reprezentanţii Filialelor Teritoriale a Asociației Peisagiștilor din România.

Materialele pentru Adunarea Generală se pot consulta la sediul Asociației Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest, Timișoara, str. Calea Aradului Nr.119, cam.603 (la mansardă) precum și pe siteul www.asop-romania.org.ro , începând cu data de 01.07.2013.
Intrarea în sala de ședință a Adunării Generale se face pe baza cărții de identitate.

Președinte,
Asociaţia Peisagiştilor din România (AsoP)
Inginer peisagist ALEXANDRU CIOBOTĂ