Profil membru AsoP

Cod Membru
b019
Name
Wendy Laura Cînța
Statement
Summary: eager for knowledge, capable of self-training, open minded, seeking opportunities for applying ideas, rising up to challenges Orientată spre dimeniunile urbane și teritoriale ale planificării, M.Eng. Wendy Laura Cînța militează pentru un mediu mai verde, promovând strategii pentru orașe inteligente bazate pe resursele acestora, în scopul deschiderii unor căi noi de dezvoltare pentru mediile urbane existente vs. dezirate. Currently, she works in the city administration of Constanța, Romania, as public officer on behalf of the public green spaces throughout the city, taking various approaches in turn to providing a comprehensive framing context for the currently fragmented green infrastructure. Innovative approaches, problem-solving, integrated concepts, resource management comprise few of her skillsets, whilst her experience relies upon a number of public-private segments of strategy-/planning. Abordările inovatoare, soluționarea problemelor, concepte integrate, managementul resurselor reprezintă câteva dintre abilitățile sale, în timp ce experiența sa se bazează pe câteva segemente public-private de planificare strategică. Alongside with some NGOs in Constanța, next to the activities promoted by AsoP, she takes part in active movements focusing on the assessment and improvement of urban green spaces in the Romanian context - parte la proiecte axate pe evaluarea și îmbunătățirea spațiilor verzi urbane în contextul din România.
Filiala
Filiala Teritorială București-Ilfov
Categorie membru
Membru asociat
Data adeziunii
?.?12.2004
Studii
▪ Lucrare de Diplomă – „Jocuri de apă în amenajările peisagere” – Amenajări și instalații hidrotehnice în peisagistică; ▪ Disertație 1 – „Studiu densificare urbană Timişoara” – colaborare între catredra UPT și Primăria Timișoarei; ▪ Disertație 2 – „A Study of Interconnected Green Infrastructure in the Urban Layout and Masterplan – Spaces of Efficient Transit – Applying Carl Steinitz’s Framework for Alternative Future Studies for Changing Landscapes into the General Urban Planning of Romanian cities”;
Bachelor
Diplomă în Horticultură, specializarea Peisagistică – EQF Nivel 6 – Universitatea de Știinţe Agronomice şi Medicinǎ Veterinarǎ a Banatului, Facultatea de Horticulturǎ, Departamentul de Arhitectura Peisajului, Timişoara, România, https://www.usab-tm.ro/
Anul absolvirii
2008
Master
Master în Urbanism – EQF Nivel 7 – Universitatea „Politehnica”, Facultatea de Arhitecturǎ, Departamentul de Urbanism, Timişoara, România, https://www.arh.upt.ro/
Master 2
Master Internațional în Arhitectura Peisajului – Echivalat cu Master în Urbanism, „Peisaj şi Teritoriu” – MATR II – EQF Nivel 7 – www.imla-campus.eu, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, University of Applied Sciences, Freising, Germania https://www.hswt.de/ în colaborare cu Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Nürtingen-Geislingen https://www.hfwu.de/, Echivalent cu Programul de Master în Urbanism, „Peisaj și Teritoriu”, din cadrul Universității de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Sector 1, București, România
Domenii de interes
PROFESIONALE: Reabilitarea Siturilor Urbane / Industriale, Regenerare Urbană, Teren Vag - Context & Concept (Design), Infrastructuri Verzi (en. Green Infrastructures), Landscape Urbanism, Orașe Biofilice (en. Biophilic Cities), Politici Publice, Mediu - Patrimoniu - Urbanism, Mobilitate Urbană, Dezvoltare Urbană Integrată, Evaluarea Peisajelor «de-zi-cu-zi», Contexte Culturale - Concept (Design), Evaluarea Caracterului Peisajului (en. Landscape Character Assessment), Planificarea Peisajului, GIS; PERSONALE: Pictură, Sculptură, Desen & Grafică - Artă Plastică în general, Textile & Ceramică, Meșteșuguri, Excursii & Călătorii, Trasee Urbane (en. Sightseeing), Lectură, Creații Culinare; Trekking & Expediții în Natură, Yoga, Pilates;
Proiecte
• Proiect de creștere a gradului de conștientizare vizând educația în domeniul mediului și peisajului eco-rural din aria protejată „Schwabische Alb”, Baden-Wurttemberg, Germania; Martie-Mai 2010 (propunere); • Proiect de integrare a Bisericii Baroce „Wieskirche”, monument UNESCO, din Bavaria, Germania, într-un circuit turistic sustenabil, accentuând aspectele dezvoltării locale agro-turistice și de agrement, protejând natura și minimizând impactul asupra peisajului; Iunie-August 2010 (propunere); • Proiect social de creștere a gradului de conștientizare și integrare a persoanelor fără adăpost și grupurilor marginalizate din aria de intervenție aferentă propunerii de reabilitare urban-peisageră a parcului Népliget, Budapesta, Ungaria; Septembrie-Noiembrie 2010 (propunere); • Proiect colaborativ (echipă multidisciplinară și multinațională) în vederea întocmirii unei analize peisagere, a unei serii de scenarii de dezvoltare durabile și a unei strategii integrate pentru periferia Târgu Mureș – Sângeorgiu de Mureș, România, Iunie 2011 (propunere); • Elaborare documentație tehnică obiectiv de investiții "Regenerarea terenului industrial dezafectat, prin construire de alei pietonale, spaţii verzi, amenajare spaţii de joacă şi recreere şi introducerea acestuia în circuitul spaţiilor destinate activităţilor recreative cotidiene din oraşul Ocna Mureş" – faza P.T. – Septembrie 2016;
Email
wendys38mail@gmail.com
Telefon:
+40 720 895 568