Profesie fără ocupație (2007)

Scurtă descriere: Motivul şi scopul acestei dezbateri este definirea clară a domeniului de activitate al arhitectului peisagist şi introducerea acestei profesii, cu o delimitare fără echivoc, în nomenclatorul privind Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR). Acest lucru ar reprezenta, în acelaşi timp, o aliniere la standardele europene care permit încadrarea, la această categorie, a absolvenţilor de universităţi cu profil agricol sau artistic, cu specializarea în Arhitectura peisajului sau Peisagistică.
Perioada de desfăşurare: 2007-prezent

Rolul AsoP România: Inițierea unei campanii de informare și conștientizare a opiniei publice asupra rolului profesiei de peisagist în societate; Informarea membrilor asupra eticii profesionale, integrarea lor în programe de schimb de experiență, promovarea participării la concursuri de idei; Promovarea profesiei de peisagist prin organizarea de expoziții, conferințe, proiecte etc.
Sprijin financiar (pe toată durata proiectului): Resurse proprii
Evaluarea proiectului:  Organizarea dezbaterii publice ”Profesie fără ocupație”, cu prezența unor distinși invitați din domeniul învățământului superior, al ministerelor și presei locale:

  • Prof.univ.dr.ing. Gheorghe David – senator, Membru în Comisia de Învăţământ, Ştiinţă şi Tineret, vicepreşedinte în Comisia de Agricultură, Industria Alimentară şi Silvicultură;
  • Prof.univ.dr.ing. Alexandru Moisuc – rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului;
  • Prof.univ.dr.ing. Aurel Lăzureanu – decan la Facultăţii de Horticultură, USAMVBT;
  • Arh. Sorin Ciurariu – director, Direcţia de urbanism, Primăria Timişoara;
  • Ing. Ionuţ Cocoţan – preşedinte, Asociaţia Peisagiştilor din România (AsoP)

Inițierea dialogului cu reprezentanți ai Ministerului Muncii Familiei și Protecției sociale, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului,  Ordinului Arhitecților din România;

[rev_slider Profesie fără ocupație (2007)]