Un alt punct de vedere (2007)

Scurtă descriere:  Expoziţia a avut ca tematică soluţii pentru îmbunătăţirea spaţiului verde urban, în general, şi timişorean, în special. Autorii lucrărilor sunt tineri profesioniști şi studenţi ai Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Facultatea de Horticultură, Specializarea Peisagistică şi membrii AsoP. Pe lîngă expoziţia propriu-zisă, AsoP urmăreşte, prin demersul său, iniţierea unei dezbateri asupra spaţiului verde urban şi implicarea tuturor cetăţenilor urbei în protejarea, cultivarea şi valorificarea acestora.

Scopul:  atragerea atenției cu privire la mediul de viață urban și la o serie de soluții implementabile cu eforturi minime, care au capacitateade a aduce o îmbunătățire substanțială calităţii vieţii;

Perioada de desfăşurare: 4 decembrie 2007

Rolul AsoP România: Inițierea unei campanii de informare și conștientizare a opiniei publice asupra rolului profesiei de peisagist în societate

Sprijin financiar (pe toată durata proiectului): resurse proprii și Overhead Fotosystems SRL.

Parteneri:  Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia de Urbanism, Ordinul Arhitecţiilor din România Filiala Teritorială Timiş

Câteva zile de expoziţie fotografică cu soluţiile găsite de noi pentru amenajarea spaţiului verde existent în Timişoara; prezentarea unor soluţii de înalt nivel pentru amenajarea spaţiului verde al oraşului;

[rev_slider punct-de-vedere]