Traseu tematic la bălțile Bezdin. Parcul Natural Lunca Mureșului, județul Arad (2010 – 2011)

Scurtă descriere: Proiectul „Traseu tematic la bălțile Bezdin„ face parte integrată dintr-un demers mai amplu, deja în derulare, cuprins în planul de management al Parcului Natural Lunca Muresului, respectiv de organizare a circulaţiilor din parcul natural. Punctual, prin definirea traseului şi construirea unui observator, al unui segment din pontonul suspendat de circulaţie, a panourilor informative şi a coşurilor de gunoi se va rezolva problema invervenţiilor construite necesare pentru vizitarea şi observarea ecosistemului bălţile Bezdin, constituind astfel un proiect pilot care va fi continuat în viitor.  De asemenea demersul nostru face parte din proiectul de promovare a valorilor ecologice şi de peisaj a Parcului Natural Lunca Mureşului, acţiune care va continua şi în viitor utilizând alte surse de finanţare. Totodată prin implicarea unui număr mare de persoane, se doreşte conştientizarea şi informarea asupra fragilităţii ecosistemului şi a unicităţii acestuia, în viitor dorindu-se implicarea şi mai activă a comunităţiilor din apropierea parcului în promovarea şi ocrotirea lui. Pe de altă parte, prin implicarea specialiştilor arhitecţi şi peisagişti în conceperea elementelor construite, bine integrate în peisaj şi din materiale eco-friendly, se doreşte a fi un exemplu de bună practică pentru viitoarele intervenţii în parc.

Obiectivele proiectului: Scăderea impactului negativ pe care îl are turismul în zona bălţilor Bezdin din cadrul Parcului Natural Lunca Mureşului prin construirea unor poteci tematice, care vor organiza fluxurile de circulaţie. Promovarea utilizării materialelor autohtone eco-friendly şi a unor abordări arhitecturale şi peisagere cu impact minim asupra peisajelor şi habitatelor din zona bălţilor Bezdin din cadrul Parcului Natural Lunca Mureşului. Promovarea valoriilor parcului prin mijloace media şi expoziţii şi implicarea comunităţiilor locale vecine în activităţiile de conservare şi protecţie a valorilor Parcului Natural Lunca Mureşului şi în special a bălţilor Bezdin.

Perioada de desfăşurare: 2010-prezent

Desfăşurare proiect: Promovarea proiectului, mai-octombrie 2010; Stabilirea traseului, 3 mai 2010; Organizarea atelierului de creatie, 20-22 mai 2010; Organizarea atelierului de lucru, 7-14 iulie 2010; Caravana fotografica, octombrie 2010.

Rolul AsoP România: Inițierea, organizarea și coordonarea proiectului; Stabilirea de parteneriate  cu Administratia Parcului Natural Lunca  Muresului, Asociatia Altitudine Arad, Asociatia de la 4 Timisoara, Primaria localitatii Pecica, Primaria localitatii Felnac, Primaria localitatii Secusigiu, Grupul Scolar Forestier Arad; Întocmirea documentației de specialitate a proiectului, analiza impactului asupra peisajului, oferirea de consultanță de specialitate în cadrul proiectului; Atragerea de surse de finanțare pentru implementare proiectului, prin depunerea unor  cererii de finanțări; Promovarea proiectului pe plan local, național și internațional.

Sprijin financiar (pe toată durata proiectului): 33.556 RON. Proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România,   Asop România și partenerii.