Verde în urban pentru nevăzători (2009 – 2010)

Scurtă descriere: Proiectul vizează încurajarea persoanelor cu dizabilități de vedere în a-și înțelege și dezvolta abilitățiile de percepție și orientare în spațiul verde, ca manieră de participare la viața socială a comunității. De asemenea  reabilitarea verde a unei curți interioare în contextul satisfacerii nevoilor specifice persoanelor cu dizabilități de vedere pentru creearea unui cadru relaxant și pentru petrecerea timpului liber; dezvoltarea abilităților acestor persoane pentru percepție și orientare în spațiul verde; stimularea persoanelor cu dizabilități de angrenare în activități practice și sociale, ținând cont ca spațiul verde este un spatiu care oferă diverse modalități de recreare și de care putem beneficia cu toții, dacă este realizat în funcție nevoile fiecărui utilizator.

Perioada de desfăşurare: 2009-2010

Rolul AsoP România: Coordonarea proiectului; Încheierea de parteneriate cu Primăria Municipiului Timișoara, Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Timiș-Caraș Severin; Întocmirea documentației tehnice de peisagistică a proiectului  „Verde în Urban pentru Nevăzători„, oferirea de consultanță de specialitate în cadrul proiectului; Atragerea de surse de finanțare pentru implementare proiectului, prin depunerea unor  cererii de finanțări; Promovarea proiectului pe plan local, național și internațional.

Sprijin financiar (pe toată durata proiectului): 35 000 Euro ( Fundația pentru Parteneriat și MOL România , Fundația Vodafone România , Primăria Municipiului Timișoara prin Directia de Mediu).

Evaluarea proiectului: Realizarea primului proiect de peisagistică destinat persoanelor cu dizabilități de vedere; Organizarea unei lecții de educație ecologică, cu respectarea mediului și de înțelegere a proceselor naturale, cu implicarea elevilor Liceului Teoretic „Iris” (Şcoala de ambliopi) şi a Şcolii Generale nr.1,  în activități de recunoaștere a plantelor prin pipăit şi miros și plantări;  Infomarea opiniei publice asupra integrării la nivel de comunitate a persoanelor ampliope; Atragerea sumei de 6182 RON finanțare nerambursabilă și a unei sponsorizări în valoare de 6000 EURO; Site-ul și blog-ul (http://www.asop-romania.org.ro , http://asopromania.blogspot.com ) asociației au fost actualizate cu informații despre proiect.