ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR ASOP ROMÂNIA, 12 Decembrie 2020

Preşedintele Asociației Peisagiştilor din România – AsoP, în temeiul Art. 13.3.
din Statutul Asociaţiei, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR

pentru data de 12 Decembrie 2020, ora 10.00.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR va avea loc on-line pe

platforma ZOOM cu următoarea ordine de zi:
___________________________________________________________________

ORDINEA DE ZI

___________________________________________________________________
1. Alegerea Președintelui Asociației Peisagiştilor din România – AsoP;
2. Alegerea Delegatului pentru IFLA Europe/IFLA;
3. Raportul Asociației Peisagiştilor din România – AsoP;
4. Diverse.

Conform statutului Asociației Peisagiștilor din România – AsoP:
Art.8. Membrii Asociației au următoarele drepturi:
a) Toți membrii au dreptul să participe la Adunările Generale ale Asociației, să formuleze cereri și propuneri și să ia parte la dezbateri atât în ceea ce privește activitatea Asociației cât și a problematicilor de interes pentru aceasta;
b) Membrii fondatori și asociați au dreptul să voteze în Adunarea Generală a Asociației și își pot exercita acest drept doar în cazul în care au achitată la zi cotizația datorată filialei teritoriale din care fac parte și sunt delegați pentru a vota de către filiala teritorială din care fac parte;
13.9. Adunarea Generală este statutar întrunită când se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) La ședință sunt prezenți minim 3 (trei) membri asociați;
b) La ședință participă minim câte un membru asociat din fiecare filială teritorială a Asociației;
13.10. În Adunarea Generală au dreptul de a vota doar membrii asociați delegați de către filialele teritoriale la respectiva ședință.
13.11. Fiecare filială teritorială are dreptul de a delega pentru participarea la luarea deciziilor prin vot în cadrul Adunării Generale un număr determinat de delegați, calculat în funcție de numărul total de membri asociați care fac parte din respectiva filială teritorială după următoarele reguli:
a) Dacă filiala teritorială are între 1 și 100 de membri asociați, aceasta are dreptul de a delega 1 (un) delegat pentru fiecare 10 (zece) membri asociați (respectiv: între 1 și 10 de membri asociați = 1 delegat; între 11 și 20 de membri asociați = 2 delegați; … ; între 81 și 90 de membri asociați = 9 delegați; între 91 și 100 de membri asociați = 10 delegați);
13.12. Ședințele Adunării Generale sunt conduse de către Președintele Asociației, iar în lipsa acestuia de către Vicepreședinte sau de persoana numită de către Președinte special în acest scop.

Președinte

Asociaţia Peisagiştilor din România – AsoP
Dr. peis. Diana CULESCU