IFLA
Federația Internațională a Arhitecților Peisagiști – IFLA este organismul mondial a profesioniștilor din domeniu având membrii din peste 60 de țări de pe toate continentele.
IFLA reprezintă profesia de arhitectura peisajului atât în organizațiile guvernamentale cât și non-guvernamentale cum ar fi UN, UNESCO, UIA, UN-Habit, IUCN, ICOMOS, Consiliul Europei și altele. IFLA este o organizație democratică, apolitică, non-guvernamentală și fără scop patrimonial care are drept obiective: dezvoltarea și promovarea profesiei și a disciplinei de arhitectura peisajului alături de artele și științele conexe, în întreaga lume; asigurarea unui rol continuu profesiei ca instrument în vederea realizării unor performanțe estetice și schimbări sociale pentru binele public; contribuirea la identificarea și conservarea echilibrelor complexe a sistemelor ecologice de care viitorul civilizației depinde; stabilirea unor standarde înalte în practica profesională, în proiectarea și planificarea peisajului, administrarea, conservarea si dezvoltarea acestuia; promovarea schimbului; promovarea schimbului internațional de cunoștințe a ramurii educaționale și profesionale, aptitudini și  experiențe.

IFLA este reprezentată la nivel mondial de 4 regiuni – AFRICA și ORIENTUL MIJLOCIU, AMERICA, ASIA și PACIFIC, EUROPA.

Pentru mai multe detalii vizitați: http://www.iflaonline.org/

IFLA EUROPE


Fondată în 1990, IFLA Europe cuprinde asociațiile profesionale din țările membre ale Consiliului Euro
pei (COE). Scopul comun este acela de a dezvolta o rețea activă pentru arhitecții peisagiști din Europa.
Viziunea IFLA Europe este aceea de a stabili importanţa tuturor aspectelor legate de arhitectura peisajului şi de peisaj, în contextul fizic, socio-economic, cultural, vizual, conceptual şi spaţial a comunităţii europene. Printr-o abordare generală şi cuprinzătoare impune stabilirea, sprijinirea şi promovarea profesiei, contribuind astfel la un discurs naţional şi internaţional, conturând şi diseminând iniţiativele europene, facilitarea schimbului de informaţii, promovând în acelaşi timp excelenţa în practica profesională, educaţie şi cercetare, culminând în încheiere, cu o dezvoltare culturală bogată, diversificată şi durabilă. Un alt centru de greutate este reprezentarea intereselor peisagiștilor la nivelul UE și mai ales influențarea politicii relevante pentru acestă profesie.

IFLA Europe dezvoltă și menține legături strânse cu agenții și corpuri profesionale la nivel european și Internaționale relevante pentru profesia reprezentată, care include: IUCN, UIA, ACE, ECLAS, ELASA, Le Notre, EEB, IsoCarp, CivilScape, UNISCAPE, etc.

IFLA Europe activează ca Regiunea europeană a IFLA.

Pentru mai multe detalii vizitați: http://europe.iflaonline.org/

Civil Scape

CIVILSCAPE este o Asociaţie internaţională de organizaţii ale societăţii civile. Acestea sunt organizaţii non-guvernamentale (ONG-uri) care dedică activitatea lor protecţiei peisajului, managementul şi planificării acestuia, conform prevederilor ‘Convenţiei Europene a Peisajului’ adoptată la Florenţa în data de 20 octombrie 2000. “Peisajul” reprezintă o parte de teritoriu, perceput ca atare de catre populație, al cărui caracter este rezultatul acțiunii și interacțiunii factorilor naturali și/sau umani. Prin urmare, activităţile noastre acoperă zonele naturale, rurale, urbane şi peri-urbane. Acestea includ terenuri, ape interioare şi zone marine. Este vorba de acele peisaje care pot fi considerate remarcabile, precum şi peisajele cotidiene sau degradate. ‘Peisajele’ sunt o componentă esenţială al spatiului înconjurător omenesc, o expresie a diversităţii patrimoniului comun, cultural şi natural, şi un fundament al identităţii lor.
CIVILSCAPE este dedicat creării unui mediu favorabil pentru organizaţiile societăţii civile, documentarea acestor organizaţii, consolidarea infrastructurii din sectorul civic, precum şi promovarea colaborării, atât în rândul organizaţiilor societăţii civile cât şi între organizaţii şi organele administrative sau politice şi alti actori, pentru a promova binele public, în Europa şi dincolo de granițele fizice ale acesteia

Pentru mai multe detalii vizitați: http://www.civilscape.org/

Contacte

Delegat IFLA / IFLA Europe din partea AsoP România
Membru al Consiliul Consultativ CIVILSCAPE din partea AsoP Romania
Ing. peis. CONDOROȘ ANDREI
m: 004 0744 87 91 91
e:  andreicondoros@asop.org.ro
e:  condorosandrei@yahoo.com

Responsabil AsoP România - EFLA/IFLA Comunicare
stud. peis. EDINA PINTER
m:004 0754 026 252
e: edina.pinter88@gmail.com