Membri de onoare

Acest titlu poate fi acordat acelor persoane fizice sau juridice recunoscute ca personalităţi ale vieţii sociale, economice, ştiinţifice, culturale sau de altă natură din ţară sau străinătate care prin activitatea lor sprijină Asociaţia sau ideile în baza cărora aceasta funcţionează.

Membrii de onoare ai Asociaţiei nu plătesc taxa de înscriere sau cotizaţia, pot participa la Adunările Generale fără a avea însă drept de vot, sau de a fi aleşi în organe de conducere, administraţie şi control ale Asociaţiei. Aceşti membrii pot avea doar rol consultativ.

Titlul de membru de onoare se va acorda la iniţiativa unui membru asociat, prin prezentarea unui memoriu justificativ, apoi fiind necesar votul Consiliului Director şi al Adunării Generale.

Pierderea calității de membru de onoare poate avea loc dacă acesta dăunează imaginii asociaţiei.