Membri juniori
Calitatea de membru junior este acordată studenţilor de la specializările de peisagistică sau arhitectura peisajului, care acceptă şi respectă prevederile acestui statut, şi plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia.
Membrii junior se vor constitui într-un departament numit Departamentul Studenţi. Ei vor fi reprezentaţi în Consiliul Director de un student ales prin vot de către membrii acestui departament, care va trebui validat de catre Adunarea Generală.
Reprezentantul membriilor junior va avea dreptul la vot atât în Adunarea Generală, cât şi în Consiliul Director. Pentru poziţia de reprezentant al studenţilor nu vor putea candida studenţii în an terminal şi cei care nu au vechime de cel puţin un an în Asociaţie.
Ceilalţi membrii junior pot participa la la Adunarea Generală fără a avea drept de vot sau de a fi aleşi în organe de conducere, administraţie şi control ale Asociaţiei. Această categorie de membrii au doar rol consultativ.
După terminarea studiilor membrii junior vor putea deveni membrii asociaţi şi vor avea drepturile oferite de acest titlu.
Pierderea calităţii de membru junior poate avea loc în cazul neîndeplinirii acţiunilor asumate, în cazul neplăţii cotizaţiei, dacă acesta dăunează imaginii Asociaţiei, sau la cererea acestuia, hotărârea se ia de către Consiliul Director.


Search Membri