Profil membru AsoP

Cod Membru
NV001
Name
Păunița Iuliana BOANCĂ (POP)
Filiala
Filiala Teritorială Nord-Vest
Categorie membru
Membru asociat
Funcție în Consiliul Director
Membru Consiliu Director
Studii
Inginer Diplomat - Specializarea Peisagistică; Master în specializarea peisagistică; Studii doctorale (specializarea Îmbunătățiri Funciare); Studii postoctorale (Proiect de cercetare: “Utilizarea sistemelor de bioretenţie pentru gestionarea durabilă şi utilizarea surselor neconvenţionale de apă în agricultură cu aplicaţii în creşterea valenţelor ecologice a practicilor agricole”)
Bachelor
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, Specializarea Peisagistică - Inginer diplomat
Anul absolvirii
2009
Master
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Master: Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
Doctorat
Diplomă de DOCTOR în domeniul fundamental „Ştiinţe agricole şi silvice”, domeniul „Agronomie”, specializarea „Îmbunătăţiri funciare”, Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6508 din 19.12.2012, titlul tezei de doctorat „Cercetări privind condiţiile de implementare şi aplicabilitatea celulelor de bioretenţie în municipiul Cluj-Napoca, România”
Domenii de interes
Cercetare ştiinţifică în Arhitectura peisagistică durabilă şi domenii conexe (horticultură, îmbunătăţiri funciare), Tehnici sustenabile de amenajare a peisajelor urbane şi rurale, Infrastructuri ecologice, Arhitectură peisagistică, Amenajarea peisajelor eficiente din punct de energetic; Studii de peisaj – Impact vizual.
Proiecte
2016-prezent - LAN-NET: Reţea socio-profesionalǎ pentru îmbunatatirea calitǎţii vieţii in mediul urban din România // Specialist 1.2 – Arhitect Peisagistică și Amenajarea Teritoriului (COR:216201); 01.11.2013-30.04.2014 - Planul naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2007-2013, PNII, Program INOVARE, Subprogram Servicii suport pentru inovare “Cecuri de inovare” II, Proiect de cercetare ”Perfecţionarea tehnologiei de producere şi formare a materialului săditor al speciilor din Lavandula L.”, Asistent de cercetare 20.02.2013-19.08.2013 - Planul naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2007-2013, PNII, Program INOVARE, Subprogram Servicii suport pentru inovare “Cecuri de inovare”, Proiect de cercetare, Proiect de cercetare ”Promovarea verzei chinezeşti în rândul producătorilor şi a consumatorilor şi elaborarea tehnologiei de cultură în sistem ecologic cu scopul diversificării sortimentului de legume pentru asigurarea unei alimentaţii sănătoase”, Asistent de cercetare 2010-2012 - Programul CAPACITĂŢI, Modul III, Proiect de cooperare bilaterală, proiect nr.425/15.06.2010, „Fundamentarea principiilor şi metodologiilor de proiectare a modelelor experimentale în vederea valorificării spaţiilor verzi şi terenurilor degradate, cu impact asupra reducerii poluării mediului în contextul integrării în platforma europeană de management durabil al resurselor şi reconstrucţiei ecologice, in conformitate cu normele şi standardele UE”. Parteneri: ROMÂNIA: USAMV. Cluj-Napoca şi MOLDOVA: Grădina Botanică Chişinău (Institut) Membru - Specialist proiectare şi amenajare spaţii verzi 2008-2010 - Programul CAPACITĂŢI: Modul II, Tip Proiect PS-CDI, Contract nr.162 CP/2008: „Implementarea unor concepte şi soluţii moderne de proiectare, amenajare şi reabilitare a spaţiilor verzi şi de refacere a unor terenuri degradate în scopul diversificării biodiversităţii naturale, cu impact asupra reducerii poluării mediului înconjurător în conformitate cu normele şi standardele UE”, Membru - Specialist proiectare şi amenajare spaţii verzi 2009 - Consultanţă de specialitate (proiectare peisagistică) – Amenajarea Pădurii Parc, Schulerwald, Bistriţa-Năsăud 2011 - Proiectare peisagistică spaţiu public aferent căilor de circulaţie urbane, Ocna Mureş; Proiectare peisagistică Scuar, Ocna Mureș 2011-2014 - 2011-2014 - Inginer peisagist responsabil cu elaborarea proiectelor peisagistice în diferite regiuni din Republica Moldova (ordonator proiecte – Dr. ing. Ion Roşca, Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei): Proiectare peisagistică, Parc Public, Chioselia Mare, Raionul Cahul, Republica Moldova; Proiectare peisagistică spaţiu verde public, Hansca, Raionul Ialoveni, Republica Moldova; Proiectarea spaţiului verde aferent Liceului Agroindustrial, Ungheni; Proiectare peisagistică, Parc Public, Cupcini, Raionul Edinet; Proiectare peisagistică, Parc Public, Obreja Veche; Proiectare peisagistică, Liceul Mihai Eminescu, Ungheni; Proiectare peisagistică, Grădina Publică, Sărătenii Vechi, Raionul Teleneşti; Proiect de amenajare peisagistică, Perdea vegetală de proiecţie, autostrada Odesa-Reni, Palanca, Republica Moldova; Proiect de amenajare peisagistică, Spitalul Clinic Republican, Chişinău; Proiect de amenajare peisagistică, Spitalul Clinic Municipal „Sf. Arhanghel Mihail”, Chişinău 2016 - Studiu de peisaj și analiza impactului vizual „Carieră pentru exploatarea pietrei de construcţie şi organizare de şantier aferentă”, extravilan loc. Săcuieu, comuna Săcuieu, jud. Cluj 2015 - Studiu de peisaj și analiza impactului vizual „Deschidere carieră și exploatarea gipsului în perimetrul Leghia Vest – Nadăşu, jud. Cluj, Sector Minier Nordic”; 2015 - Studiu de peisaj și analiza impactului vizual „Deschidere carieră și exploatarea gipsului în perimetrul Leghia Vest – Nadăşu, jud. Cluj, Sector Minier Sudic”