Profil membru AsoP

Cod Membru
NV003
Name
Georgeta Minodora BURDUHOS (SABO)
Filiala
Filiala Teritorială Nord-Vest
Categorie membru
Membru asociat
Data adeziunii
02.2011
Studii
Absolvent al Specializării Peisagistică, Facultatea de Horticultură, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca Absolvent al Masterului: Proiectarea, Amenajarea și Întreținerea Spațiilor Verzi, U.S.A.M.V. Cluj-Napoca Absolvent al Masterului: Cultura plantelor horticole în climat controlat, U.S.A.M.V. Cluj-Napoca Doctor în Horticultură (2013), U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
Bachelor
Specializarea Peisagistică, Facultatea de Horticultură, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Anul absolvirii
2007
Master
Proiectarea, Amenajarea și Întreținerea Spațiilor Verzi, U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
Master 2
Cultura plantelor horticole în climat controlat, U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
Doctorat
Doctor în Horticultură, U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
Domenii de interes
Arhitectura peisajului
Proiecte
2009-2012: Membru - Specialist proiectare şi amenajare spaţii verzi (Proiectare asistată de calculator, Alte activităţi de cercetare ştiinţifică), USAMV Cluj-Napoca, în Proiectul de cercetare, Programul CAPACITĂŢI, Modul III, Proiect de cooperare bilaterală, ROMOLAND, proiect nr.425/15.06.2010, „Fundamentarea principiilor şi metodologiilor de proiectare a modelelor experimentale în vederea valorificării spaţiilor verzi şi terenurilor degradate, cu impact asupra reducerii poluării mediului în contextul integrării în platforma europeană de management durabil al resurselor şi reconstrucţiei ecologice, in conformitate cu normele şi standardele UE”. Parteneri: ROMÂNIA: U.S.A.M.V. Cluj-Napoca şi MOLDOVA: Grădina Botanică Chişinău (Institut) – membru 2008-2010: Proiect CP II, nr. 162, Implementarea unor concepte şi soluţii moderne de proiectare, amenajare şi reabilitare a spaţiilor verzi şi de refacere a unor terenuri degradate în scopul conservării biodiversităţii naturale, cu impact asupra reducerii poluării mediului înconjurător în conformitate cu normele şi standardele UE ; – membru 2006-2008: Proiect CNCSIS tip A, Perfecţionarea tehnicilor de multiplicare şi conservare a germoplasmei speciilor dendro-floricole utilizate în amenajarea ecosistemelor ornamentale; - membru 2006-2008: Proiect CEEX M III, nr.186 (PHRPC), Promovarea participării cercetării romaneşti horticole la programe europene şi internaţionale în domeniul crioprezervării germoplasmei – membru 2006-2008: Proiect CEEX Modul I nr. 29 Cercetari privind amenajarea şi modernizarea spaţiilor verzi din România cu impact favorabil asupra mediului înconjurător şi uman;