Profil membru AsoP

Cod Membru
NV007
Name
Camelia MILCHIȘ (TOMOȘ)
Filiala
Filiala Teritorială Nord-Vest
Categorie membru
Membru asociat
Data adeziunii
04.12.2015
Bachelor
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, Specializarea Peisagistică, Inginer Diplomat
Anul absolvirii
2009
Master
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Master: Proiectarea, Amenajarea și Întreținerea Spațiilor Verzi
Doctorat
DOCTOR în domeniul fundamental „Ştiinţe agricole şi silvice”, domeniul „Agronomie”, USAMV Cluj-Napoca
Domenii de interes
Arhitectura peisajului