Profil membru AsoP

Statement
Reputat specialist în domeniul științelor naturii, a dedicat întregul parcurs profesional acțiunilor de conservare a valorilor peisagistice ale țării, prin dezvoltarea și reconstructia ecologică a acestora, prin revelarea dimensiunii lor estetice, îmbogățind semnificativ mijloacele de percepție a ceea ce, întotdeauna a iubit: natura. Studiile, publicațiile şi eforturile lui în domeniul conservării naturii au condus printre altele la elaborarea documentaţiilor ştiinţifice privind studierea iar mai apoi includerea și conservarea în timp a unor „eşantioane” ale cadrului natural de excepție în arii protejate de dimensiuni mari. Într-o sesiune de comunicări a Academiei Române a expus ideea unui sistem de 13 Parcuri Naționale în România, rodul a peste 15 ani de preocupări pasionate în acest domeniu, idee îmbrățișată cu multă căldură atunci, motiv pentru care Comisia Monumentelor Naturii a Academiei a solicitat elaborarea studiilor de constituire (1973-1978) pentru ca în 2003 să ne bucurăm de primele parcuri naționale, înființate ”de facto” împreună cu administrațiile proprii. Prin intermediul dânsului şi cu sprijinul Ministerului Silviculturii a Parcului Naţional Retezat care, de la suprafaţa forestieră de circa 6.500 hectare, în 1935, creşte la circa 20.000 hectare, în 1987; În prezent continuă să iniţieze şi deruleze cercetări sistematice în vederea dezvoltării reţelei de rezervaţii naturale din fondul forestier. La data de 20 mai 2009 în cadrul Adunării Generale ordinare a membrilor Asociației Peisagiștilor din România - AsoP i se acordă titlul de membru de onoare în semn de recunoștiință pentru întreaga activitate profesională care continuă să inspire încă generații de specialiști.
Filiala
Filiala Teritorială Vest
Categorie membru
Membru de onoare