Profil membru AsoP

Statement
Născută la 4 martie 1942 în București. De profesie inginer horticultor, absolvă în 1964 cursurile Facultății de Horticultură, I.A.N.B. ca șef de promoție. Dobândește în 1973 titlul științific de Doctor în agronomie - domeniul tezei “Ameliorarea plantelor horticole”. Stagii de perfectionare în țaraă și în străinătate (Belgia și Franța). Experiența profesională este vastă, evoluând în cadrul U.S.A.M.V. București începând cu anul 1964 ca: preparator, (1964–1967), asistent (1967-1980), îndrumator de proiecte de diploma (din 1970), șef de lucrări (1980-1990), conferențiar (1991-1994), profesor (din 1994), îndrumator de doctorat (din 2004), expert evaluator pentru diferite programe de cercetare, membru în Consiliul Superior al Horticulturii din Ministerul Agriculturii, coordonator și conducător de granturi. În anul 1998 a inițiat înființarea primei specializări de “Peisagistică” a Facultății de Horticultura, din cadrul U.S.A.M.V. București, a cărei activitate a coordonat-o încă de la început. A elaborat numeroase proiecte și studii peisagistice cu variate teme pentru diferiți beneficiari (instituții de cercetare, stațiuni turistice, Grădina Botanică din Galați, Aeroportul International Otopeni, primării, spitale, Ministerul Educației și Cercetării, etc.). A efectuat cercetări în domeniul arboriculturii ornamentale pe bază de convenții și contracte. A participat cu referate și comunicări la sesiuni științifice din țară și străinătate. A reprezentat România și USAMV Bucuresti la expozițiile internaționale de plante ornamentale din Damasc (Siria 1996, 1996) cu standuri în design propriu. A elaborat și publicat: lucrări didactice, proiecte și studii de proiectare peisagistică (150), cărți (4): “Arboricultura ornamentala” (Ed. Ceres 1998) – premiul “Marin Dracea” al Academiei Române, “Arhitectura Peisajului” Ed.Ceres 2004. Membru al asociațiilor profesionale: ECLAS (Consiliul European al Scolilor de Arhitectura Peisajului) din 1991, Societatea Română a Horticultorilor, “Amicii rozelor”, “Mama Terra”. La data de 20 mai 2009 în cadrul Adunării Generale ordinare a membrilor Asociației Peisagiștilor din România - AsoP i se acordă titlul de membru de onoare în semn de recunoștiință pentru susținerea intereselor profesioniștilor din domeniu.
Categorie membru
Membru de onoare