Profil membru AsoP

Statement
Specializarea de Peisagistică a luat ființă în cadrul Facultății de Horticultură din Cluj-Napoca, în anul 2002. La această reușită au adus aportul cadrele didactice a căror discipline prin specificul lor erau horticole, dar mai ales prin conținut vizau aspecte peisagistice. De asemenea un aport deloc neglijabil la înființarea acestei specializări l-au avut și conducerea facultății de Horticultură, precum și conducerea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Aprobarea înființării specializării în cadrul facultății din Cluj-Napoca a fost posibilă ca urmare a documentației prin care se făcea dovada existenței reale a bazei materiale specifice. Este vorba despre săli de curs, laboratoare de lucru, privind activitățiile practice ale studenților, dar mai ales de cadre didactice având cunoștințe în acest domeniu, conform disciplinelor din planurile de învățământ. La realizarea acestor condiții, o contribuție deosebită a avut-o prof. univ. dr. Dumitru Zaharia. Aportul domniei sale se regăsește în tot ceea ce înseamnă organizarea procesului de învățământ peisager, de la primele forme ale planurilor de învățământ până la cele din 2011, construite temeinic pentru a aborda un spectru cât mai larg a disciplinelor care să asigure formarea de specialiști, precum și la îmbunătățirea permanentă a bazei materiale. O contribuție aparte a prof. Dumitru Zaharia a fost faptul că a stabilit o colaborare durabilă cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, colaborare care s-a materializat prin participarea unor cadre didactice de prestigiu la realizarea procesului de învățământ, în calitate de cadre didactice asociate. Profesorul D. Zaharia a fost inițiatorul și organizatorul unui masterat a căror discipline se referă la Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi. Ca și profesor în perioada 2002-2011, a fost titularul disciplinelor de Arboricultură ornamentală, Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, Producerea și formarea materialului săditor dendro-floricol. Între anii 2011-2017 a activat în calitate de cadru didactic asociat, aducând o contribuție deosebită la formarea profesională a 12 promoții de ingineri peisagiști. În continuare domnul profesor își oferă discponibilitatea de a participa la susținerea și realizarea a tot ceea ce înseamnă peisagistica în viața de zi cu zi a oamenilor.
Categorie membru
Membru de onoare