Profil membru AsoP

Cod Membru
V001
Name
Andrei Condoroș
Filiala
Filiala Teritorială Vest
Categorie membru
Membru asociat
Delegat
Delegat Civilscape
Bachelor
DIPLOMĂ de INGINER DIPLOMAT în domeniul „Peisagistică”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, titlul lucrării de licenţă: „Pădurea verde – Transformarea Pădurii Verzi în ‘pădure-parc’, prin amenajarea ei peisageră”. Diplomă de licenţă, Seria H 0028512
Anul absolvirii
2009
Master
DIPLOMĂ de MASTER în domeniul „Urbanism”, Universitatea ’Politehnica’ din Timişoara (UPT), Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, titlul lucrării de disertaţie: „Amenajare spaţiu public. UTR 5C. Zona Dacia. Timişoara”, sub îndrumarea domnului Prof. dr.arh. Radu Radoslav. Diplomă Master: Seria I Nr. 0034977
Doctorat
Studii doctorale, domeniul de doctorat „Arhitectură şi Urbanism”, titlul temei de cercetare doctorală: „Cercetarea, protecţia şi revigorarea peisajului cultural rural din «Zona Făget», Banat”, sub îndrumarea domnului Prof. Dr. Arh. Teodor Octavian Gheorghiu, Universitatea ’Politehnica’ din Timişoara (UPT), Facultatea de Arhitectură şi Urbanism - IOSUD-UPT, Şcoala doctorală de Studii Inginereşti
Domenii de interes
Patrimoniu și Peisaj cultural (cercetare, conservare, restaurare și reabilitare), Planificarea și managementul peisajului, Landscape Urbanism, Politici urbane, Proiectare participativă (Landscape democracy), Infrastructuri ecologice (en. Green infrastructures), Dezvoltare sustenabilă, Managementul apelor, Educație, Grafică computerizată, Arhitectură, Sculptură, Arta Plastică, Land Art
Proiecte
(1) LAN-NET: Reţea socio-profesionalǎ pentru îmbunatatirea calitǎţii vieţii in mediul urban din România // Specialist 1.2 – Arhitect Peisagistică și Amenajarea Teritoriului (COR:216201) / 2016 - in prezent
(2) Biserici înlemnite din Banat, un demers inițiat de AsoP Romania, în vederea salvării, reabilitării și restaurării celor mai vechi biserici de lemn din Banat, cu o primă intervenție: Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” (LMI TM-II-m-A-06214), sat Crivina de Sus, Timis, RO // Membru echipă de implementare proiect / 2015 - in prezent
(3) Cimitirul ca element în evoluția peisajului cultural, un proiect al AsoP Romania şi finanțat de Administrația Fondului Cultural Român – AFCN // Membru în echipa de cercetare a proiectului / 2012 - 2014