Ellen Fetzer la IFLA Europe 2017 – Peisaje solide pentru democrații solide: peisagiștii ca intermediari ai dezbaterilor

Ellen FetzerEllen Fetzer va vorbi despre Peisaje solide pentru democrații solide în cadrul Conferinței IFLA Europe 2017, pe 1 iunie la Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC) din București.

Ellen Fetzer este absolventă a secției de Planificare a Peisajului din cadrul Universității Kassel din Germania, unde a obținut și titlul de doctor. Începând din anul 2001, ea lucrează în cadrul facultății School for Landscape Architecture, Environmental and Urban Planning din Nürtingen, în apropierea orașului Stuttgart. Preocuparea principală a lui Ellen este coordonarea programului internațional de masterat în domeniul Peisagisticii (IMLA). Cel de-al doilea obiectiv al activității sale este învățarea prin intermediul colaborării utilizând metode bazate pe calculator. În momentul de față, ea coordonează un parteneriat strategic ERASMUS+, proiect ce poartă numele de „Social Entrepreneurship for Local Change” și este persoana de contact pentru parteneriatul strategic denumit „Landscape Education for Democracy”. Ellen Fetzer este membru al Comitetului Executiv al ECLAS, Consiliul European al Școlilor de Arhitectura Peisajului, din 2004 și deține postul de vicepreședinte al acestuia începând cu anul 2011. Din luna noiembrie a anului 2016, ea este delegata universităților de știință aplicată pentru dezvoltarea rețelei de digitizare a învățământului superior din Baden-Württemberg.

Peisaje solide pentru democrații solide: peisagiștii ca intermediari ai dezbaterilor

 „Planificarea, în special cea a mediului înconjurător, reprezintă un proces de abordare colectivă și interactivă a metodelor de lucru privind preocupările comune ce stabilesc cât și în ce fel ar putea fi gestionate schimbările mediului înconjurător… Așadar, nu se poate predefini un set universal de sarcini pe care planificarea să le poată aplica oricărei situații, întrucât acestea sunt distincte și trebuie descoperite, înțelese și tratate individual, prin intermediul proceselor de intercomunicare” (Healey, 1992).

Această abordare a început să fie cunoscută în planificare sub numele de „communicative turn”. Această perspectivă nouă a lărgit profilul profesional al meseriilor ce implică planificarea, adăugându-le acestora atribuții noi, cum ar fi cea de proiectare a proceselor sau de moderator al viziunii colective. Deși articolul lui Patsy Healey a fost publicat cu 25 de ani în urmă, implicațiile acestuia sunt mai mult decât relevante în momentul de față, în special în ceea ce privește New Urban Agenda, document adoptat în octombrie 2016 în cadrul United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III). Acest document are ca scop definirea unui principiu de planificare și gestionare a orașelor care să promoveze ideea urbanizării cu efecte minime asupra mediului.

În articolul 92 din New Urban Agenda se menționează faptul că „vom promova dezbaterile colective, indiferent de vârstă și gen, în toate etapele proceselor politice și de planificare urbană și teritorială, de la conceptualizare la design, bugetare, implementare, evaluare și analiză, abordări ancorate în tipuri noi de parteneriate directe între autoritățile de la toate nivelurile și societatea civilă, care să cuprindă mecanisme permanente, ample și dotate cu resurse necesare, precum și platforme de cooperare și consultare puse la îndemâna tuturor, utilizând informație și tehnologie de comunicație, precum și soluții accesibile” (UN Habitat, 2016). În mod evident, documentul încurajează o abordare colectivă, la care este necesară participarea profesiilor din domeniul planificării și proiectării peisajului. Planificarea și proiectarea peisajului reprezintă procese complexe de învățare la baza cărora stă peisajul, ca fundament al discursului. Acest cadru evoluează, la rândul său, pe parcursul procesului de învățare, fapt ce explică de ce perceperea peisajului, viziunea asupra acestuia, precum și valorile sale se pot modifica prin intermediul proceselor de intercomunicație. Este foarte important ca profesiile ce se află în strânsă legătură cu peisajul să fie pregătite pentru a soluționa aceste procese într-o manieră democratică. Această aptitudine ar putea purta numele de capacitate de transformare.

Healey, Patsy (1992): Planning through debate: The communicative turn in planning theory in: The Town planning review 62(2):143-162

United Nations (2016): New Urban Agenda, Resolution adopted by the General Assembly on 23 December 2016: http://habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-N1646655-E.pdf, accesat la 21.04.2017

Conferința IFLA Europe 2017 “(UN)LIMITED LANDSCAPES: NO FENCE, NO OFFENCE” este organizată de IFLA Europe & AsoP Romania și filialele sale în cadrul evenimentului Conferința și Adunarea Generală IFLA Europe (1- 4 iunie 2017, București).

Mai multe detalii despre întregul eveniment (RO): http://asop.org.ro/comunicate/peisagistii-din-europa-se-reunesc-la-bucuresti/

Mai multe detalii despre conferință (EN): http://asop.org.ro/comunicate/peisagistii-din-europa-se-reunesc-la-bucuresti/