Voluntari:

Calitatea de membru susţinător este acordată acelor persoane fizice sau juridice (persoanele juridice vor desemna o singură persoană, care să le reprezinte în Aociaţie), care acceptă şi respectă prevederile acestui statut, sprijină moral şi material la realizarea acestuia, dar nu se implică activ în realizarea scopului şi a obiectivelor acestuia.
Membrii susţinători plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia, participă la Adunările Generale neavând drept de vot şi neputând fi aleşi în organele de conducere, administraţie şi control ale Asociaţiei.
Acastă categorie de membrii au doar rol consultativ.
Pierderea calității de membru susţinător poate avea loc dacă acesta dăunează imaginii asociaţiei, la cererea acestuia, sau prin neplata cotizaţiei, hotărâre care se ia de către Consiliul Director.