introfoto22010 - Traseu tematic la Bălțile Bezdin - Parcul Natural Lunca Mureșului - vedere spre Mănăstirea Bezdin ©

Asociația Peisagiștilor din România – AsoP este o organizație apolitică, neguvernamentală, non-profit, înființată la Timișoara în februarie 2005, în vederea sprijinirii exercitării profesiei, susţinerii arhitecturii peisajului ca şi act de îmbunătăţire a calităţii vieţii, ca şi act de creaţie artistică cât şi pentru promovarea principiilor enunţate de Convenţia Europeană a Peisajului ratificată de România în 2002.

În prezent pe piața muncii din România se estimează un număr de 1000 specialiști în peisagistică care nu se pot încadra corespunzător profesiei și specializării pe care si-au dobândit-o. Această punere în drepturi este cu atât mai necesară cu cât piaţa muncii a dovedit interesul crescând pentru amenajările peisagistice atât în domeniul public cât şi în cel privat în scopul general recunoscut al ridicării nivelului calităţii vieţii şi al ameliorării mediului ambiant.

Pentru realizarea obiectivelor, Asociaţia Peisagiştilor din România – AsoP şi-a stabilit o strategie prin care îşi propune crearea unui cadru legal pentru profesia de peisagist şi pentru practicarea arhitecturii peisajului în România, recunoasterea AsoP România ca Asociaţie de utilitate publică şi elaborarea unui cod deontologic profesional prin care se doreşte impunerea unui standard calitativ ridicat în practica profesională.