În baza Hotărârii.Nr. 29 din 26.02.2011 – Privind aprobarea înfiinţării de filiale teritoriale AsoP România, aprobată în ședința ordinară a Adunării Generale a membrilor Asociați (AGA) a Asociației Peisagiștilor din România – AsoP în Timișoara la data de 26.02.2011, în conformitate cu prevederile art. 3, alin. 2, art.13, alin.8 și art.14, alin. 6 din Statutul Asociaţiei Peisagiştilor din România – AsoP, se aprobă înființarea de filiale teritoriale AsoP România conform hărților de Euroregiuni (NUTS) sub forma:

harta

  • Filiala teritorială Vest
  • Filiala teritorială Nord-Vest *
  • Filiala teritorială Centru *
  • Filiala teritorială Nord–Est *
  • Filiala teritorială Sud-Est
  • Filiala teritorială Sud Muntenia
  • Filiala teritorială București-Ilfov **
  • Filiala teritorială Sud Vest-Oltenia

* în curs de constituire ( iunie / iulie 2013)
** consituită în 2008, în prezent cu denumirea de Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București

FILIALA TERITORIALĂ VEST

a: Calea Aradului, Nr.119, CAM.603 ( la mansardă), cod 300645, Timișoara
a:  O.P.Nr.1, C.P.Nr.223, cod 300790, Timișoara (adresă de corespondență)

persoană de contact: Ing.peis. ANDREI CONDOROȘ
m: [+4] 0744 87 91 91
e: office@asop-romania.org.ro
i:  www.asop.org.ro
C U.I. 31725610
IBAN RO95BTRLRONCRT0208468601 - pentru RON (deschis la Banca Transilvania)

FILIALA TERITORIALĂ NORD-VEST

persoană de contact: Ing.peis. PĂUNIȚA BOANCĂ
m: [+4] 0761 36 52 98 / [+4] 0761 36 52 98
e: paunita_boanca@yahoo.com

FILIALA TERITORIALĂ CENTRU

persoană de contact: Ing.peis. HANNA - BARBARA BIRO
m: [+4] 0740 01 50 37
e: hanna.biro@gmail.com .

FILIALA TERITORIALĂ NORD-EST

persoană de contact: Ing.peis. VLAD RACHIERU
m: [+4] 0756 36 92 99
e: vrlaiasi@gmail.com

FILIALA TERITORIALĂ BUCUREȘTI - ILFOV

a: Str. Maior Coravu nr. 10 (mansardă), Sector 2, București,
a: O.P.Nr.2, C.P.Nr.36, Bucuresti (adresă de corespondență)

persoană de contact: Ing.peis. DIANA CULESCU
m:  [+4]  0724 08 35 09
f: [+4] 0339 819 888
e: office@asop-bucuresti.ro
i:  www.asop-bucuresti.ro
C U.I. 25303557,
IBAN RO24 BTRL 0480 1205 R876 34XX – pentru RON (deschis la Banca TRANSILVANIA - Ag. 1 Mai)