CENZORUL

În realizarea competenței sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori are următoarele atribuții:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
b) întocmește rapoarte tematice la solicitarea Consiliului Director;
c) întocmește rapoarte anuale pentru a fi prezentate Adunării Generale;
d) participă, dacă este invitat, la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Consiliul Director și Adunarea Generală.”

Cel puțin unul din CENZORI trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, în condițiile legii, în activitate.