Keynote Speakers

Ziua 1 / EDUCAȚIE

Joi – 1 Martie 2018


Învățământul de peisagistică din România: prezentarea Specializării Peisagistică a Facultății de Horticultură din cadrul USAMV Cluj-Napoca

Cluj2018 Viorel Mitre asop.org.ro 760x200-1

Prof. univ. dr. Viorel Mitre este decanul Facultății de Horticultură, președintele interimar al Senatului din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, președinte al Societății de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania și președinte al Societății Române a Horticultorilor, filiala Cluj. În calitate de prodecan academic (2012-2016) a fost responsabilul comisiilor de evaluare și asigurare a calității programelor de studii: Horticultură și Peisagistică – Licență. Desfășoară o bogată activitate științifică concretizată în proiecte de cercetare, publicații în jurnale științifice internaționale, brevete și cărți de specialitate. Este conducător de doctorat (din 2009) și membru în colectivul editorial al unor reviste științifice internaționale.

Domnul prof. univ. dr. Viorel Mitre este membru al International Society for Horticultural Sciences (ISHS), al American Society for Horticultural Sciences (ASAS), al Asociației Amicii Rozelor din România (AAR), al Societății Române a Horticultorilor (SRH), al Asociației Române de Culturi de Țesuturi Vegetale, al Societății de Agricultură Ecologică – Agroecologia și al Societății Române de Protecția Plantelor Transilvania. A fost premiat cu Diploma de excelență și medalia de aur la Salonul Internațional de Inventică PRO INVENT (ediția a VIII-a , 2010 – Cluj-Napoca, pentru Grup de invenții), cu Diploma de excelență și medalia de aur la Salonul Internațional de Inventică PRO INVENT (ediția a VIII-a , 2012 – Cluj-Napoca, pentru Grup de invenții), cu Premiul "Ion Haşeganu" acordat pentru cartea Pomicultură specială (acordat de ASAS la București, în anul 2013, cu ocazia premierii rezultatelor cercetării) și cu Diplomă și medalia centenară pentru contribuția adusă la afirmarea horticulturii romanești (acordat de ASAS la București, în anul 2013, cu ocazia premierii rezultatelor cercetării).


Linii directoare ECLAS pentru învățământul european de peisagistică

Cluj2018 Claudia Fabian asop.org.ro 760x200

Claudia Fabian este lector la Departamentul de Peisagistică, Biodiversitate și Horticultură Ornamentală din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.
Deține o diplomă de master în Dezvoltarea Urbană Integrată (2006) la Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București și o diplomă de master în Cooperare Internațională, Locuire și Dezvoltarea Urbană la Institutul de Urbanism din Grenoble, Franța (2008).
A obținut diploma de doctor în Geografie Umană (2012) la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, unde a studiat politicile de peisaj în zonele turistice montane și dezvoltarea lor în contextul românesc. Acum temele ei predilecte de cercetare sunt desfășurate în cadrul planificării peisajului teritorial precum și a politicilor de dezvoltare rurală.

În prezent predă Planificarea peisajului si Geografia peisajului (nivelul de studiu – licență), iar în cadrul programului de Master "Managementul conservării biodiversității" cursul de Managementul mediului și peisajului.
În 2015, ea a fost implicată în procesul complex de standardizare a profesiei de peisagist, prin stabilirea competențelor oferite pentru absolvenții acestui domeniu, la nivel universitar. Ea a fost, de asemenea, implicată în dezvoltarea curriculei universitare la specializarea Peisagistică în acord cu standardele europene.
Este membru asociat al Asociației Peisagiștilor din România – AsoP, membru al Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România (APUR), iar din septembrie 2015 este și membru în Comitetul Executiv al Consiliului European al Școlilor de Arhitectura Peisajului (ECLAS).


Linii directoare IFLA și sistemul de acreditare la nivel mondial pentru învățământul de peisagistică

Cluj2018 Andreja Tutundzic asop.org.ro 760x200 1

Începând cu 2014, Andreja Tutundzic a fost ales Președinte al Comitetului pentru Educație și Afaceri Academice în cadrul Federației Internaționale a Arhitecților Peisagiști (IFLA EAA) și membru al Comitetului executiv IFLA. El își desfășoară activitatea la Universitatea din Belgrad (Serbia), Facultatea de Silvicultură – Departamentul Arhitectura Peisajului și Horticultură.

Andreja a lucrat în cadrul Institutului de Urbanism din Belgrad abordând, între altele, proiecte privind realizarea Planului General de Dezvoltare al Belgradului pentru anul 2021, precum și proiecte de definire a conținutului și procedurii de cartografiere a biotopului din Belgrad. Este coautor al Tipologiei Peisajelor Belgradului cu privire la necesitatea implementării Convenției Europene a Peisajului. Interesul său actual cu privire la activitatea didactică și de cercetare se concentrează asupra educației în domeniul arhitecturii peisajului și, respectiv, asupra planificării peisajului și a infrastructurii verzi. În ultimul timp, el a fost implicat și în proiectele legate de problemele crizei migranților. În aceste domenii, a participat la numeroase proiecte, inclusiv finanțate de UE, cum ar fi programele TEMPUS, ERASMUS și Programul de Cooperare Transfrontalieră UNDP.

Andreja este, de asemenea, membru al Grupului de Lucru pentru Recunoașterea Școlilor de Peisagistică din cadrul IFLA Europe unde a activat ca Vicepreședinte pentru Educație (EFLA 2008-2011) și membru al Comitetului Executiv al Asociației Arhitecților Peisagiști din Serbia (UPAS/SALA).


Standardele educaționale din România și evoluția acestora în raport cu exigențele ECLAS și IFLA​

Cluj2018 Ioana Tudora asop.org.ro 760x200

Ioana Tudora este formată ca arhitect (1996) și predă din anul 1998 în domeniul arhitecturii peisajului la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. În 1998, a absolvit un program de masterat în domeniul morfologiei urbane și al planificării urbane la Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București. După mai multe stagii de doctorat la Universite Libre de Bruxelles, în 2008, și-a susținut doctoratul în Sociologie la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București.

Îi face plăcere să predea și are o cunoaștere aprofundată în ceea ce privește procesul educațional atât la nivel național, cât și la nivel european și internațional. Foarte implicată în domeniul educației în arhitectura peisajului, ea a fost invitată ca guest profesor în diferite universități, cum ar fi Universitatea Tehnică din Viena (Austria), Haute Ecole Charlemagne – Gembloux (Belgia) și Ecole Nationale Superieure de la Nature et du Paysage – Blois (Franța).

De asemenea, a fost implicată în numeroase proiecte de cercetare privind spațiul public urban și peisajul urban și a publicat numeroase cărți și articole. Ioana Tudora a organizat diferite ateliere, manifestări culturale și expoziții în țară și în străinătate. În ceea ce privește practica în domeniul arhitecturii peisajului, ea a colaborat cu Quattro Design și Planwerk și este în prezent arhitect asociat la RPR Birou de studii contemporane – lucrând la proiecte de peisaj și urbanism, planificare peisagistică și dezvoltarea de reglementări urbane. Este, de asemenea, membră a Asociației Peisagiștilor din România – AsoP și delegatul național în cadrul Federației Internaționale a Arhitecților Peisagiști, Regiunea Europeană.


Dezbatere – Masa rotunda

Cluj2018 Razvan Vasiu asop.org.ro 760x200

Arhitect dr. Răzvan Andrei Vasiu este absolvent al Facultății de Arhitectură și Urbanism Cluj-Napoca, promoția 2009 și beneficiar al unei mobilități de studii de un an la Universitatea K.U. Leuven (Belgia) – Facultatea de Arhitectură. Este doctor în inginerie din anul 2012 – cu teza  “Revitalizarea unor clădiri prin aplicarea principiilor și soluțiilor dezvoltării durabile”. În 2009 a devenit cadru didactic asociat la Specializarea Peisagistică din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, iar din 2015 titular al disciplinelor “Estetica mediului ambiant”, “Urbanism și amenajarea teritoriului” și “Proiectare spații verzi”. De asemenea, este co-autor al proiectului de pavilion al orașului Cluj-Napoca la “World Garden Expo Zhengzhou 2017”. Activitatea sa de cercetare este coroborată cu participarea la saloane internaționale de inventică. Este consultant de specialitate la elaborarea temei de concurs “Rethinking  Someș” și autor principal al temei de concurs “Revitalizarea și activarea Parcului Feroviarilor”.


Ziua 2 / PROFESIE

Vineri – 2 Martie 2018


Profesia de peisagist în Serbia

Cluj2018 Andreja Tutundzic asop.org.ro 760x200 2

Începând cu 2014, Andreja Tutundzic a fost ales Președinte al Comitetului pentru Educație și Afaceri Academice în cadrul Federației Internaționale a Arhitecților Peisagiști (IFLA EAA) și membru al Comitetului executiv IFLA. El își desfășoară activitatea la Universitatea din Belgrad (Serbia), Facultatea de Silvicultură – Departamentul Arhitectura Peisajului și Horticultură.

Andreja a lucrat în cadrul Institutului de Urbanism din Belgrad abordând, între altele, proiecte privind realizarea Planului General de Dezvoltare al Belgradului pentru anul 2021, precum și proiecte de definire a conținutului și procedurii de cartografiere a biotopului din Belgrad. Este coautor al Tipologiei Peisajelor Belgradului cu privire la necesitatea implementării Convenției Europene a Peisajului. Interesul său actual cu privire la activitatea didactică și de cercetare se concentrează asupra educației în domeniul arhitecturii peisajului și, respectiv, asupra planificării peisajului și a infrastructurii verzi. În ultimul timp, el a fost implicat și în proiectele legate de problemele crizei migranților. În aceste domenii, a participat la numeroase proiecte, inclusiv finanțate de UE, cum ar fi programele TEMPUS, ERASMUS și Programul de Cooperare Transfrontalieră UNDP.

Andreja este, de asemenea, membru al Grupului de Lucru pentru Recunoașterea Școlilor de Peisagistică din cadrul IFLA Europe unde a activat ca Vicepreședinte pentru Educație (EFLA 2008-2011) și membru al Comitetului Executiv al Asociației Arhitecților Peisagiști din Serbia (UPAS/SALA).


Profesia de peisagist în Ungaria

Cluj2018 Albert Fekete asop.org.ro 760x200 (1)

Albert Fekete este arhitect peisagist diplomat, șef al Departamentului de Arta Grădinilor, Decan al Facultății de Arhitectura Peisajului și Urbanism al Universității Szent István.

Este un practician activ cu experiență europeană în proiectare, având din 2000 propriul birou în Budapesta / Ungaria (Lépték Terv Landscape Office) și din 2007, AB PLAN Design Office în România. Albert lucrează de asemenea în Germania, Olanda și Spania, realizând până în prezent peste 50 de proiecte de spații libere și amenajarea peisajului. Este membru al comitetului de conducere al Asociației Ungare a Arhitecților Peisagiști. Fiind coordonator al mai multor proiecte de cercetare în ultimii 15 ani are și o bogată experiență științifică.

A fost premiat printre altele la mai mult de 15 competiții de proiecte și a câștigat mai multe premii internaționale precum „Landscape Architect of the Year 2012” și „Landscape Architect of the Year 2017” (împreună cu echipa Lépték Terv Landscape Office) în Ungaria și premiul „Europa Nostra Prize” al Uniunii Europene în 2014.


Profesia de peisagist în România

Cluj2018 Diana Culescu asop.org.ro 760x200 (1)

Diana Culescu deține o diplomă de Licență în Peisagistică și o diplomă de Master în Dezvoltare Urbană Integrată. A obținut titlul de Doctor în domeniul Horticulturii pe baza tezei " Elaborarea unei metode de analiză a calității spațiilor verzi urbane". Activitatea sa profesională, desfășurată în principal în cadrul RPR – Birou de Studii Contemporane, se axează pe proiectarea în domeniul arhitecturii peisajului, gestionarea peisajului și managementul orașelor durabile inclusive. În 2016, Diana Culescu a devenit Președinte al Asociației Peisagiștilor din România (AsoP). În cadrul organizației profesionale naționale, ea este implicată în proiecte și activități care urmăresc reglementarea, protejarea și promovarea profesiei de peisagist și a domeniului peisagistic din România. De asemenea, implicarea sa activă în sectorul ONG din 2005, prin proiecte, ateliere de lucru, conferințe și alte activități, reprezintă un alt mijloc pentru a atrage atenția publicului larg asupra aspectelor referitoare la peisaj și mediul înconjurător.


20 de ani de peisagistică din perspectiva unui tânăr profesionist din România

Cluj2018 Ana Horhat asop.org.ro 760x200

Ana Horhat este arhitect peisagist, absolvind studiile universitare în cadrul Facultății de Arhitectura a Universității Sapienza din Roma. Deține o diplomă de master în Management la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca și Institutul Pitagora din Brescia, o diplomă de master în Arhitectura Peisajului la Roma și diploma de doctor în "Landscape and Environment“  tot la Universitatea Sapienza din Roma. Teza, cu titlul "The new natural garden. Small scale hybridizations", explorează  dialecticile dintre artă și natură, gradină și peisaj și reflecția lor în tendințele contemporane de proiectare a spațiilor verzi.

După zece ani de studii, implicări în proiecte de cercetare privind spațiul public sș peisajul urban, conferințe, expoziții, ateliere si concursuri de proiectare naționale și internaționale, munca de asistent universitar în cadrul Laboratorului de proiectare în Arhitectura grădinilor și a peisajului la Facultatea de Arhitectură din Roma, revine la Cluj-Napoca în 2017, devine membru asociat AsoP filiala teritoriala Nord-Vest și decide, plină de speranța, să își exercite profesia de peisagist in România.


Dezbatere – Masa rotunda

Cluj2018 Lala Panait asop.org.ro 760x200

Laura Panait locuiește și lucrează ca antropolog urban și manager cultural în Cluj. Este doctor în filologie și antropologie urbană al Universității Babes-Bolyai Cluj cu o teză privind procesul intervențiilor artistice în spațiul public românesc după 1989. În 2007 a absolvit Bauhaus Dessau Kolleg VIII, „EU Urbanism“. A organizat intervenții artistice și a participat la workshop-uri tematice în spațiul românesc și în Germania, Polonia, Cehia, Luxemburg, Ucraina, Bulgaria, Moldova, Rusia. A făcut parte din echipa participantă la Bienala de Arhitectură de la Veneția, cu proiectul „Superbia”. Este membru fondator al Asociației Colectiv A, între 2009-2015 făcând parte din echipa Temps d’Images Cluj. Se ocupă de Tururile alternative „Trăiește Orașul!” și Jane’s Walk Cluj. Din 2012 coordonează împreună cu Silviu Medeșan inițiativa „La Terenuri – Spațiu Comun în Mănăștur”.