Adunarea Generala IFLA Europe, 14 -16 OCT 2016, Bruxelles, ziua 2

În perioada 14-16 octombrie 2016, la Bruxelles, se desfășoară Adunarea Generală a Federației Internaționale a Arhitecților Peisagiști (IFLA), Regiunea Europeană (IFLA Europe). AsoP România este reprezentată în acest an de dr.peis. Diana CULESCU, Președinte și dr.arh. Ioana TUDORA, Delegatul permanent în relație cu IFLA / IFLA Europe. Profit de moment pentru a mulțumi Dianei pentru această trecere în revistă a evenimentelor din Bruxelles. 

previous arrow
next arrow
Slider

 

În cele ce urmeaza, vom trece în revistă cele mai importante activități care s-au desfășurat cu prilejul acestei reuniuni anuale, în Bruxelles.

 15.10.2016
Cea de-a doua zi a Adunării Generale IFLA Europe 2016 a început cu cuvântul de deschidere exprimat de președintele asociației, domnul Tony Williams (Irlanda). A urmat adoptarea Agendei Adunării Generale de anul acesta și validarea minutei întâlnirii din 2015 ce a avut loc la Lisabona (Portugalia).

A urmat o serie de prezentări tip ”Pecha Kucha” în care asociațiile naționale au prezentat demersurile realizate în țările lor sub tema generală ”FUTURESCAPES: Rethinking Urban Landscapes” (într-o traducere aproximativ ”PEISAJELE VIITORULUI: Regândirea Peisajelor Urbane”). România a prezentat în cadrul acestei secțiuni studiul și strategia realizate cu privire la zona Cartierului Floreasca în cadrul LE:NOTRE Landscape Forum Bucharest 2015.

Sesiunea a fost încheiata cu o prezentare a Van den Berk Nurseries – unul dintre sponsorii exclusivi ai IFLA Europe. Reprezentantul acestei companii a propus adunării generale implicarea asociațiilor profesionale naționale în realizarea unor grupuri de lucru cu privire la vegetație. Acestea vor viza găsirea de soluții tehnice și tactice referitoare la tehnici inovative de producție, selectarea speciilor necesar a fi produse de pepiniere în viitor și contracararea problemelor generate de încălzirea globală.

În cea de-a doua parte a zilei presendintele a prezentat raportul anual de activitate, punctând elementele concrete care au rezultat ca urmare a demersurilor IFLA Europe realizate în ultimul an. Printre acestea s-au numărat elaborarea Rezoluției[!] IFLA Europe 2016 cu privire la peisajele urbane și Carta Europeana a Peisagisului, dar și demararea sau continuarea proiectelor începute cu alte instituții și organisme internaționale printre care se numără și Consiliul Europei.

[!] La finalul fiecărei Adunări Generale, IFLA Europe emite o rezoluție cu privire la problemele importante de la nivel european sau mondial cu care se confruntă, profesia de peisagist, domeniul peisagistic, dar și omenirea în general. Aceasta este semnată de reprezentanții tuturor asociațiilor naționale, fiind apoi transmisă către comunitățile profesionale, adminsitrațile publice naționale, publicului larg și organismelor și instituțiilor naționale și europene în scopul conștientizării respectivelor probleme, dar și ca o recomandare cu privire la demersurile ce trebuie asumate și implementate pentru contracararea acestor situații de criză.

În continuare, doamna Kathryn Moore (UK) – președintele IFLA World, a facut un scurt raport al activității organizației mondiale a peisagistilor și a punctat pentru reprezentanții organizațiilor naționale problemele pe care asociația le are în acest moment, precum și soluțiile pe care Comitetul Executiv le-a identificat pentru rezolvarea anumitor situații.

Această interveție a fost urmată de prezentarea raportului de activitate al Vicepreședintelui IFLA Europe pe probleme de Educație – doamna Emilia Weckman (Finlanda), care a transmis participanților detalii referitoare la stadiul de implementare a proiectelor pe care organizația le desfășoară în acest sens.

Au urmat în paralel sesiuni de discuții aferente comitetelor din cadrul IFLA Europe, respectiv: Educație, Comunicare și Financiar-Administrativ & Sponsorizare. Ioana Tudora, delegatul permanent al AsoP România, a participat la ședința Comitetului pentru Educație, iar apoi a purtat discuții în cadrul grupului de lucru care se ocupa de publicația IFLA Europe în cadrul Comitetului pentru Comunicare.

Alături de aceste sesiuni paralele s-a desfășurat și Consiliul Președinților Asociațiilor Naționale. La această întâlnire Diana Culescu – președinte al AsoP România – a propus realizarea unei platforme de comunicare care să permită menținerea unei legături mai strânse între asociațiile naționale. Această propunere vizează realizare de schimburi directe de informație cu privire la reglementările naționale cu impact asupra practicii profesionale precum și dezvoltarea de colaborări în cadrul unor proiecte. Reprezentantul asociației naționale a Portugaliei, domnul Carlos Ribas (membru în Consiliul Director al APAP, prezent la AG IFLA Europe 2016 ca delegat al președintelui), a propus președintelui asociatiei europene și celorlați participanți la ședință o implicare mai activă a asociațiilor profesionale naționale în cadrul grupurilor de lucru stabilite pentru diverse teme sau pentru implementarea proiectelor desfășurate de IFLA Europe.

Cea de-a doua zi a Adunării Generale IFLA Europe 2016 a fost încheiata prin prezentarea raportului de activitate al Vicepreședintelui pentru Practica Profesionala – domnul Hermann Georg Gunnlaugsson (Islanda) – și de discutarea planului de acțiune elaborat pe această direcție. În acest sens, a fost prezentat și stadiul de implementare pentru diverse proiecte ale organizației între care un loc important îl ocupă recunoașterea și reglementarea profesionala la nivel european.

Întâlnirea de sâmbătă a fost urmată de o cină în cadrul căreia participanții au purtat discuții informale cu privire la situația peisagiștilor în diverse țări, la domeniul peisagisticii la nivel național / european / internațional, la proiectele curente și viitoare, precum și la viitoarele întâlniri ale IFLA Europe și IFLA World.

Reprezentanții AsoP România au multumit delegatului asociației elvețiene (BSLA – Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen), domnul Christian Tschumi, pentru sprijinul acordat în implementarea proiectului LAN-NET care își propune elaborarea unei propuneri de amendamente pentru Legea 24/2007 privind administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților din România. De asemenea, în cadrul acestei conversații au fost prezentate pe scurt stadiul de implemetare și rezultatele generale și punctuale așteptate.

De asemenea, Ioana Tudora și Diana Culescu au purtat discuții cu participanții la reuniune și cu reprezentanții Comitetului Executiv al IFLA Europe în legătura cu perioada de desfășurare a Adunării Generale IFLA Europe 2017 care va fi organizată în București de către AsoP România în colaborare cu asociația profesională europeană. Hotărârea finală cu privire la perioada de desfășurare a acestei întruniri va fi luată duminică, 16 octombrie 2016, în cadrul plenului Adunării Generale.

Notă: Pentru mai multe informații urmariți paginile IFLA Europe aici și aici și AsoP România, aici și aici