Adunarea Generala ordinară a Asociației Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala teritorială București-Ilfov

Adunarea Generala ordinară a Asociației Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala teritorială București-Ilfov va avea loc în data de 12 februarie 2023, începând cu ora 10:00, în mediul online, pe platforma ZOOM. 

Link-ul de acces pentru participare va fi comunicat participanților până la data de 10 februarie 2023.

Persoanele care doresc să își depună candidatura pentru a dobândi statutul de membru AsoP București – și, implicit, pe cel de membru al asociației-mamă AsoP România – o pot face transmițând informațiile necesare până la data de  9 februarie 2023, respectiv:

1) Membru asociat 

această categorie se adresează persoanelor fizice care au absolvit și dețin diploma de absolvent pentru studii de specialitate de lungă durată în peisagistică și arhitectura peisajului, precum și persoanelor fizice care provin din profesiuni conexe și care urmează sau au urmat cursuri de specializare post universitare (master, doctorat) în peisagistică 

Documente necesare pentru obținerea statutului de membru asociat:

>> Formular de înscriere (se completează online și include atașamentele specificate mai jos)

>> Copia documentului de identitate (Carte de Identitate sau Pașaport)

>> Copia Diplomei de studii pentru nivelul UNIVERSITAR (față și verso)

>> Copia Foii Matricole pentru nivelul UNIVERSITAR

>>>>> [dacă este cazul] Copia Diplomei pentru studii post-universitare nivel MASTER sau DOCTORAT (ATENȚIE!!! acest document este necesar doar în cazul persoanelor care provin din profesiuni conexe și care au urmat programe de studii post-universitare nivel MASTER sau DOCTORAT în domeniul peisagisticii)

>>>>> [dacă este cazul] Copia Foii Matricole pentru studii post-universitare nivel MASTER sau DOCTORAT (ATENȚIE!!! acest document este necesar doar în cazul persoanelor care provin din profesiuni conexe și care au urmat programe de studii post-universitare nivel MASTER sau DOCTORAT în domeniul peisagisticii)

>> CV în format Europass (ATENȚIE!!! CVurile prezentate în alt format nu sunt luate în considerare)

>> Portofoliu de lucrări (ATENȚIE!!! fișierul nu trebuie să depășească 10 MB; pentru portofoliu se acceptă și versiuni online, iar în acest caz se va transmite doar linkul necesar pentru accesare)

>>>>> [dacă este cazul] Alte copii relevante (de exemplu: diplome, premii, atestate, etc.)

 

2) Membru junior

această categorie se adresează studenților care urmează în prezent un program de studiu (nivel universitar sau post-universitar) cu specializarea peisagistică

Documente necesare pentru obținerea statutului de membru junior:

>> Formular de înscriere (se completează online și include atașamentele specificate mai jos)

>> Copia documentului de identitate (Carte de Identitate sau Pașaport)

>> Copia Carnetului de student

>> CV în format Europass (ATENȚIE!!! CVurile prezentate în alt format nu sunt luate în considerare)

>> Portofoliu de lucrări (ATENȚIE!!! fișierul nu trebuie să depășească 10 MB; pentru portofoliu se acceptă și versiuni online, iar în acest caz se va transmite doar linkul necesar pentru accesare; pot fi transmise ca portofoliu proiectele realizate în cadrul programului de studiu)

>>>>> [dacă este cazul] Alte copii relevante (de exemplu: diplome, premii, atestate, etc.)

 

3) Membru susținător 

această categorie se adresează persoanelor fizice și juridice, care doresc să sprijine activitatea asociației, dar nu se implică activ în realizarea scopului și a obiectivelor Filialei (rol consultativ) 

Documente necesare pentru obținerea statutului de membru susținător:

>> Formular de înscriere (se completează online și include atașamentele specificate mai jos)

>> Copia documentului de identitate (Carte de Identitate sau Pașaport)

>> CV în format Europass (ATENȚIE!!! CVurile prezentate în alt format nu sunt luate în considerare)

>>>>> [dacă este cazul] Alte documente relevante (de exemplu: diplome, premii, atestate, etc.)


Menționăm faptul că datele personale primite în acest context vor fi procesate conform reglementărilor în vigoare. Transmiterea datelor personale aferente depunerii candidaturilor pe prin intermediul formularului online reprezintă acordul explicit al deținătorului pentru procesarea datelor de către Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala teritorială București-Ilfov.


Înainte de a transmite aplicația pentru candidatura de membru AsoP București vă rugăm să consultați cu atenție următoarele documente:

1. Statutul AsoP București: http://asop.org.ro/organizare-asop-bucuresti-ilfov/statut/

2. Cod deontologic AsoP: http://asop.org.ro/documente-cadru/cod-deontologic/

3. Regulament de ordine interioară al AsoP: http://www.asop.org.ro/wp-content/uploads/Formulare/ROI-AsoP-Romania.pdf


Precizăm faptul că solicitarea statutului de membru al AsoP presupune implicit înțelegerea și asumarea tuturor aspectelor stipulate în documentele de mai sus.

Subliniem faptul că persoanele care își depun candidatura pentru obținerea poziției de membru al AsoP București trebuie să fie prezente la această ședință a Adunării Generale AsoP București pentru a-și susține candidatura.

Pentru orice alte detalii referitoare la inscriere sau la ședința Adunării Generale AsoP București ce se va desfășura în data de 12 februarie 2023, începând cu ora 10:00 ne puteți contacta via email (asop.bucuresti@gmail.com) sau telefonic (Diana Culescu – 0724 08 35 09).