Conferința AsoP 2021. Arborii aici și acum, 8-9 decembrie 2021, online

ENGLISH here!


Asociația Peisagiștilor din România – AsoP organizează în perioada 8-9 decembrie 2021 online (via Zoom) cea de-a patra sa conferință anuală alături de partenerii International Federation of Landscape Architects – European Region – IFLA Europe și de Asociația Română de Arboricultură – ARA, cu sprijinul Urban Landscapes Romania – ULR și al Companiilor ENEL și E-Distributie.

Pornind de la tema centrală a Adunării Generale IFLA Europe 2021 și Congresului Internațional AEP Spania 2021 – Peisajul aici și acum, evenimentul de anul acesta al AsoP România are ca obiect arborele de agrement ca factor determinant al calității mediului urban în care trăim în prezent.

Activitățile înglobate de această conferință urmăresc să identifice deopotrivă probleme specifice și exemple de bună practică referitoare la utilizarea arborilor în orașe.

Totodată, evenimentul își propune să contureze pașii necesari pentru dezvoltarea unor infrastructuri verzi coerente în România, pornind de la principii și standarde utilizate în practica de specialitate din domeniu.

Programul Conferinței AsoP România 2021 înglobează o serie de prezentări realizate de specialiști din România și din străinătate, precum și o dezbatere la care vor participa reprezentanți ai mediului profesional și academic din România.

Conferința AsoP 2021 se adresează profesioniștilor din domeniu, studenților și cadrelor didactice, reprezentanților administrațiilor publice locale și centrale, dar și tuturor celor interesați de domeniul peisagisticii și de cel al arboriculturii urbane

Accesul la Conferința AsoP 2021 se realizează prin intermediul acestui link Zoom.

Mai multe detalii

>Descarcă PROGRAMUL aici

>Descarcă TEMA CONFERINȚEI aici

>KEYNOTE SPEAKERS

>PREZENTĂRI (format video brut în română și engleză)

>Alte materiale

… prezentare IFLA Europe (Eng)

… prezentare Van den Berk (Ro)

… video Van den Berk pentru descărcarea arborilor (Ro)

… prezentare Van den Berk (Eng)

… prezentare GreenBlue urban (Eng)

  

ENGLISH

AsoP 2021 Conference. Trees here and now, 8-9 December, online

The Romanian Landscape Architects Association – AsoP is organizing, on 8 and 9 December 2021, online (via Zoom) its fourth annual meeting in collaboration with the International Federation of Landscape Architects – European Region – IFAL Europe and the Romanian Arboriculture Association – ARA, with the support of Urban Landscapes Romania – ULR and ENEL & E-Distributie Companies.

Following the central theme of the IFLA Europe 2021 General Assembly and AEP Spain International Congress – Landscape Here and Now, this year’s event of AsoP Romania has as its object the amenity tree as a determining factor in the quality of the urban environment in which we live today.

The activities embedded by this conference aim to identify both specific problems and examples of good practice regarding the use of trees in cities. At the same time, the event aims to outline the necessary steps for the development of coherent green infrastructures in Romania, starting from the principles and standards used in the professional practice within the field.

AsoP Romania 2021 Conference program is embedding presentations made by specialists from the Romania and from abroad, and a debate in which representatives of the professional and academic environment from Romania will take part.

The AsoP 2021 Conference is addressing to professionals, students and academics from the landscape architecture field, to representatives of public administration, political domain and, at the same time, to all those interested in landscape architecture

Access to the AsoP 2021 Conference is available through this Zoom link.

More details

>Download PROGRAME here

>Download THE THEME OF THE CONFERENCE here

>KEYNOTE SPEAKERS

>PRESENTATIONS (gross video format in Romanian and English)

>Other materials

… prezentare IFLA Europe (Eng)

… prezentare Van den Berk (Ro)

… Van den Berk video for tree unloading (Ro)

… prezentare Van den Berk (Eng)

… prezentare GreenBlue urban (Eng)