LEGEA NR. 24/2007 PRIVIND REGLEMENTAREA ŞI ADMINISTRAREA SPAŢIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR A FOST MODIFICATĂ PRIN LEGEA NR. 47/2012

Potrivit noilor reglementări, construcţiile neautorizate pe spaţiile verzi se demolează şi terenul se aduce la starea iniţială, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate de proprietarul construcţiei.

În acelaşi timp, în Legea nr. 47/2012, se precizează că „extinderea intravilanului localităţilor, transformarea zonelor cu alte funcţiuni în zone rezidenţiale şi construirea pe terenuri de peste 3.000 m2 aflate în proprietatea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a autorităţilor centrale şi locale se pot realiza exclusiv pe baza documentaţiilor de urbanism care să prevadă un minimum de 20 m2 de spaţiu verde pe cap de locuitor şi un minimum de 5% spaţii verzi publice.”

Totodată, o altă modificare este reprezentată de faptul că înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se efectuează în condiţiile prevăzute de lege, cu păstrarea destinaţiei de spaţiu verde. Actul normativ prevede că schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentaţiilor de urbanism.

Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea spaţiilor verzi.

Excepţie de la această prevedere fac aleile pietonale, mobilierul urban, amenajările pentru sport, joc şi odihnă, construcţiile pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţiile uşoare cu caracter provizoriu pentru activităţi de comerţ şi alimentaţie publică, grupurile sanitare, spaţiile pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde.

Nerespectarea prevederilor acestei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională, cuantumul amenzilor variind de la 100 de lei până la 20.000 lei.

Continutul Legii 47 din 19 martie 2012  – pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor  – poate fi consultata integral aici