Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sector 2 – punct de vedere al AsoP București

Asociația Peisagiștilor din România, Filiala Teritorială București – Ilfov a înaintat căre Primăria Municipiului București un punct de vedere referitor la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sector 2 (postat pe site-ul PMB în data de 30.03.2020).

AsoP București a analizat propunerile spațial volumetrice ale planului cu impact asupra peisajului urban în general și a spațiilor verzi (existente sau propuse) în particular, precum și respectarea prevederilor legale privind legislația de mediu în ceea ce privește modul de gestionare al spațiilor verzi raportat la situația existentă și la planurile de urbanism aprobate până în prezent.

AsoP București dorește să semnaleze pe această cale impactul negativ asupra peisajului urban pe care îl poate aduce aprobarea PUZ-ului Sector 2, prin exploatarea extensivă a terenului în vederea construirii de noi imobile, în dauna spațiilor verzi amenajate care ar trebui să deservească populația, în contextul creșterii densității populației.

În urma analizei Raportului de Mediu asupra PUZ Sector 2 precum și Avizul de mediu nr. 1/10.02.2020 emis de către Agenția pentru Protecția Mediului București, s-au constatat următoarele inadvertențe între obiectivele stabilite prin plan și situația actuală:

  • Obiectivul nr. 4, alin. 2 al Planului Urbanistic Zonal Sector 2 menționează realizarea unui sistem de parcuri, grădini urbane, zone naturale protejate, dotări sportive și zone de agrement ușor accesibile. Obiectivul nu se materializează în partea desenată, unde nu sunt prevăzute spații verzi noi.
  • Documentația prevede creșterea suprafeței de spații verzi cu 27,57 hectare, însă în urma unui calcul sumar, reiese diminuarea acestora cu aproximativ 32,8 hectare.

Făcând un studiu comparativ între situația existentă din PUG și reglementările propuse prin noul PUZ Sector 2, se observă  o creștere a POT și CUT, dar și diminuarea luciului de apă:

  • Fosta baza sportivă RADET, creștere POT de la 30% la 70%, creștere CUT de la 0,35 Hmax – P+ 2 la 4,0 Hmax – nelimitat
  • Intersecție str. Barbu Văcărescu – Str. Gh. Titeica, creștere POT de la 30% la 70%, creștere CUT de la 0,35 Hmax – P+ 2 la 3,5 Hmax – 45m
  • Luciu apă Lacul Tei, nu este teren pentru construcții cu excepția celor hidrotehnice, se prevede POT 30% CUT 0,35 Hmax – P+2
  • Str. Tuzla – Club Bamboo , creștere POTde la 30% la 70%, creștere CUT de la 0,35 Hmax – P+ 2 la 3,5 Hmax – 20m
  • Aleea Ștrandul Tei, creștere POT de la 30% la 60%, creștere CUT de la 0,35 Hmax – P+ 2 la 2,5 Hmax – 25m

AsoP București constată că doar declarativ suprafața spațiului verde se mărește prin implementarea noului Plan Urbanistic Zonal Sector 2, însă în realitate, aceasta se diminuează considerabil, respectiv cu aprox. 32,8 ha. ce revin doar din zonele calculate detaliat în cadrul acestui document.

Se remarcă pierderea în general a suprafețelor majore verzi aflate de-a lungul Colentinei, suprafețe ce au fost planificate ca verzi încă din anii 1930 și care, la acea dată au fost expropriate în vederea realizării centurii verzi-albastre a Bucureștiului.

Podurile peste lacuri nou propuse nu servesc comunitățile existente ci doar viitoarele posibile dezvoltări imobiliare. Se remarcă și faptul că cele două poduri propuse în vederea conectării cu malurile insulei Tibiscum va duce la o utilizare intensivă a insulei, în prezent singurul loc sigur de cuibărire pentru păsări.

Totodată nu se remarcă o atitudine coerentă privind modul de dezvoltare a Sectorului 2 – se realizează inserții de zone de mare înălțime în zonele joase existente ce vor fi astfel destructurate.

Pentru consultarea detaliată a Punctului de Vedere AsoP București asupra PUZ SECTOR 2, vă invităm să accesați documentul oficial aici:

B.008.01-Punct-de-vedere_PUZ-S2_2020.04.27