U.S.A.M.V. CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

agricolecluj

Domeniul: HORTICULTURĂ
Specializarea: PEISAGISTICĂ
Forma de învățământ: ZI
Durata de şcolarizare: 4 ani / 8 semestre
a: 3-5 Mănăştur, 400372 Cluj-Napoca, Romania
t: + 40-264-596.384 interior 117
f: + 40-264-593.792
e: horticulturacluj@yahoo.com
i: horticultura.usamvcj.ro