U.S.A.M.V. ‘ION IONESCU DE LA BRAD’ IAȘI – FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

usamviasi

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Domeniul: HORTICULTURĂ
Specializarea: PEISAGISTICĂ
Forma de învățământ: ZI
Durata de şcolarizare: 4 ani / 8 semestre
a: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
p: Ing. Petronica AMIȘCULESEI
t: +40 232 407506
e: secr_hor@uaiasi.ro
i: www.uaiasi.ro/horticultura