Zonă liberă pentru artă

Scurtă descriere: ZONA LIBERĂ PENTRU ARTĂ este un proiect interdisciplinar, de dimensiune transfrontalieră (România-Serbia), propus de Asociația ARTDENDUM. Demersurile sunt în mod direct legate de o serie de spații situate pe malurile Canalului Bega în Timișoara, a Râului Bega Veche în dreptul localităților: Utvin – Sânmihaiul Român – Aurel Haza – Uivar – Pustiniș – Otelec – Srbski Itebej – Torak – Zitiste – Zrenjanin în vederea valorificării lor sub aspect cultural-artistic, de agrement și turistic.

Motivație: Inexistența spațiilor alternative de manifestare artistică prin care să fie favorizate interacțiuni socio-culturale între comunitățile română și sârbă a determinat Asociația ARTDENDUM să imagineze râul Bega, liantul fizic și simbolic al acestora, elementul definitoriu al proiectului în derulare. Spațiile situate pe malurile râului sunt, astăzi, zone „inerte”, nepopulate, care necesită a fi reinventate. Arta poate deveni calea de valorificare și animare a acestora. Propunerile de land art, obiect, instalație, sculptură de mari dimensiuni, sub formă de intervenții în sit, potențează peisajul și creează o nouă formă de interacțiune cu localnicilor.

Obiectiv: Valorificarea spațiilor care astăzi nu prezintă un rol cultural; Intervențiile artistice, propuse aici, se traduc prin fenomenul numit generic „delocalizare culturală”. Aceasta permite ca spațiile care nu sunt definite de tradiție și activitate culturală (în speță zonele periferice urbane și rurale) să devină, prin fapte artistice, purtătoare de identitate culturală; Schimbarea mentalităților tradiționaliste, refractare față de manifestările culturale novatoare.

Echipa de proiect: membrii Asociației Artdendum ( Horațiu-Cristian Pavelescu, Denissa Ursulescu, Andra Iancu, Tudor Ciuculescu, Lavinia Pătrașcu).

Parteneri: Asociația Peisagistilor din România – AsoP), Consulatul General al Republicii Serbiei și Muntenegrului la Timișoara, UAP Timișoara, Centrul Cultural Sârb, Centrul Cultural German, ONG-uri și artiști sîrbi: Terra Gallery, Atelier 030202, Facultatea de arte (UVT), Kaja West/Germania, Aki Enschede/Olanda, Insitutul Intercultural.

Susținători: România – Serbia Crossborder Cooperation Program, Primăria Timișoara, Primăria Utvin, Primăria Comunei Sânmihaiul Român, Primăria Comunei „Aurel Haza”, Primăria Uivar, Primăria Pustiniș
Primăria Otelec, Primăria Srbski Itebej, Primăria Torak, Primăria Zitiste, Primăria Zrenjanin.

Perioada de desfăşurare: 2010 – 2012.

Beneficiari: Artiștii, cctorii culturali locali (societatea civilă), comunitățile locale (localnici), administrațiile locale (capital de imagine).

Rolul AsoP România: colaborare în vederea implementării proiectului Zonă liberă pentru Artă, informarea cu regularitate a partenerului de proiect privind evoluția proiectului, organizarea de consultări regulate care să asigure cooperarea și implementarea activităților din proiect și promovarea bilaterală a acțiunilor, consultanță de specialitate în vederea implementarii cu succes a tuturor operațiunilor și activităților ce decurg ca urmare a derulării proiectului.

Evaluarea proiectului: O serie de activități artistice care presupun intervenții în sit ( lucrări de artă monumentală, land art, artă vizuală, arhitectură peisagistică ), implementarea de ateliere și workshop-uri pentru artiști – acțiuni de mediere culturală, manifestări care implică toate domeniile culturale ( artă numerică, teatru, cinema, etc ), activități complementare ( de ecologizare, turistice, mediere culturală, educare ), activități specifice de management de proiect , activități specifice de organizare, activități de Relații publice și comunicare ( conceperea și implementarea unei platforme Internet, activități specifice de informare și promovare prin media, acțiuni de Relații publice ).