Anunțul de Consultare a Pieței pentru determinarea valorii estimate a contractului de servicii de consultanță privind elaborarea Regulamentului de administrație și întreținere a spațiilor verzi din intravilanul Municipiului București – punct de vedere al AsoP București

Asociației Peisagiștilor din România – Filiala București a înaintat căre Primăria Municipiului București un punct de vedere privind Anunțul de Consultare a Pieței (nr. SICAP MC1005934) pentru determinarea valorii estimate a contractului de servicii de consultanță privind elaborarea Regulamentului de administrație și întreținere a spațiilor verzi din intravilanul Municipiului București.

O primă observație se referă la faptul că un astfel de regulament trebuie să fie elaborat de o echipă interdisciplinară care să cuprindă specialiști din zona științelor fundamentale în domeniul horticol (dendrologie, floricultură, botanică, fito-sociologie, entomologie și fitopatologie, agricultură și horticultură urbană, pedologie, mediu și ecologie urbană), din zona științelor aplicate și tehnice (gestionarea spațiilor verzi, tehnica lucrărilor peisagere, arboricultură urbană, mecanizarea lucrărilor horticole, construcții), precum și din zona proiectării și planificării spațiale (peisagistică și proiectarea spațiilor verzi și a spațiilor publice urbane, urbanism, ingineria mediului) etc.

În acest context, actualele specificații tehnice propuse nu răspund unor criterii de calitate și nu răspund unei lungi serii de aspecte științifice și tehnice privind calitatea spațiilor verzi. O serie de cerințe duc la formularea unor „rețete” care nu pot fi aplicate în teren datorită contextelor diferite ale lucrărilor de întreținere necesare. Considerăm că această abordare duce la absența unei abordări profesionale corecte. Specificațiile tehnice propuse sunt, incomplete și neadecvate din punct de vedere științific și profesional, acestea putând duce la deficiențe grave. Ca exemplu menționăm cerințele privind tratamentele fitosanitare ce nu țin cont de dinamica pe care o cunosc substanțele folosite și nici de cerințele privind utilizarea acestora, reglementări de tip general putând duce la un impact negativ asupra sănătății populației. În aceste condiții, consultarea pieței pentru determinarea valorii contractului este o consultare ce are la bază un document incomplet și posibil nociv din punct de vedere economic și social. Drept urmare considerăm necesară elaborarea prealabilă a unor standarde tehnice corecte și adaptate, care să țină cont de standardele profesionale multidisciplinare existente atât la nivel național cât și la nivel european.

Un alt aspect negativ îl reprezintă termenul extrem de scurt prevăzut pentru elaborarea unor astfel de reglementări, timp în care nu poate fi asigurată o abordare de calitate sau consultarea unor documente de profil existente în practica internațională.

Menționăm că un astfel de document ar fi putut face subiectul unei colaborări interdisciplinare ce putea fi desfășurat în cadrul parteneriatului tripartit semnat la data de 25 octombrie 2016 între Primăria Municipiului București (PMB), Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (USAMV București) și Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București (AsoP București) și adoptat prin HCGMB nr. 160/2016. Acest parteneriat avea ca scop desfășurarea pe termen lung a unor cercetări fundamentale și aplicate în teren care să ducă la o serie de rezultate ce fac acum subiectul reglementărilor propuse de PMB. Parteneriatul asigura participarea unor specialiști (angajați ai USAMV București sau membrii ai AsoP București) din domeniile menționate mai sus, fapt ce ar fi reprezentat o garanție a calității cercetărilor respective.

Atragem atenția și asupra faptului că actualele standarde tehnice nu țin cont de un document prealabil, aprobat de Consiliul General al Municipiului București prin HCGMB nr. 128/2016: Regulamentul privind elaborarea și avizarea planurilor de amenajare peisagistică a parcurilor / grădinilor publice, a scuarurilor și a spațiilor verzi aferente căilor de circulație sau cursurilor de apă existente pe teritoriul Municipiului București. Acesta prevede deja o serie de aspecte ce fac subiectul proiectului de reglementare propus în prezent de Primăria București, dar impunând implicarea permanentă a specialiștilor în domeniu, nu aplicarea unor rețete ce nu pot genera un spațiu public de calitate. Dincolo de posibilele incongruențe ce pot decurge din supra-reglementarea în domeniu și la apariție unor reglementări contradictorii și inaplicabile, semnalăm și absența organismelor responsabile ce erau desemnate în cadrul Regulamentului privind elaborarea și avizarea planurilor de amenajare peisagistică și nedirecționarea acestor responsabilități către alte structuri ale PMB.

Regulamentul privind elaborarea și avizarea planurilor de amenajare peisagistică aprobat în 2016 a fost dezvoltat în cadrul unui grup de lucru format din reprezentanți ai Direcției de Mediu a PMB, ai USAMV București, UAUIMB (Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București) și ai AsoP București, grup de lucru ce a depus eforturi susținute de-a lungul a 4 luni (perioada februarie – mai 2016), fapt ce subliniază termenul nerealist propus de documentul aflat în prezent în consultare publică pentru realizarea unui document cel puțin similar ca grad de complexitate.

Regulamentul privind elaborarea și avizarea planurilor de amenajare peisagistică aprobat în 2016 a fost dezvoltat în cadrul unui grup de lucru format din reprezentanți ai Direcției de Mediu a PMB, ai USAMV București, UAUIMB (Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București) și ai AsoP București, grup de lucru ce a depus eforturi susținute de-a lungul a 4 luni (perioada februarie – mai 2016), fapt ce subliniază termenul nerealist propus de documentul aflat în prezent în consultare publică pentru realizarea unui document cel puțin similar ca grad de complexitate.

Totodată, nu negăm necesitatea unor norme tehnice de realizare și întreținere a spațiilor verzi, necesitatea acestora fiind evidențiată și de modificările aduse Legii 24/2007, aflate în prezent în discuție la Camera Deputaților (cameră cu rol decizional) după ce a trecut de comisiile de specialitate și de Senat și a primit sprijinul guvernului.

Necesitatea unor norme și standarde de calitate a fost și subiectul central al discuțiilor avute cu ocazia evenimentului ”Orașele Românești: de la spațiu verde la infrastructură verde” organizat de AsoP România în parteneriat cu USAMV București și IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects) sub egida Directoratului de Mediu al Comisiei Europene în cadrul Green Week în perioada 13-17 mai 2019. La aceste evenimente au participat și reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai Ministerului Mediului, ai organizațiilor profesionale naționale și internaționale (UIA – Uniunea Internațională a Arhitecților, ACE – Architects Council of Europe, IFLA Europe).

În consecință, suntem perfect conștienți de necesitatea unor reglementări menite să asigure calitatea mediului, a peisajului urban și a spațiilor verzi, precum și de necesitatea asigurări unor standarde de calitate privind materialele utilizate în cadrul spațiilor verzi dar și a lucrărilor de întreținere a acestora.

În acest sens considerăm că o atitudine profesională corectă ar presupune organizarea unui grup de lucru, în baza parteneriatului PMB – USAMV București – AsoP București menționat mai sus, grup de lucru care să elaboreze o serie de specificații tehnice adaptate complexității lucrărilor de administrație și întreținere a spațiilor verzi sau chiar un regulament de administrație și întreținere a spațiilor verzi. În acest context reamintim că USAMV București și AsoP București pot asigura participarea într-un astfel de grup de lucru a unor specialiști din toate domeniile profesionale implicate în gestionarea spațiilor verzi. La acest grup de lucru pot fi cooptați și membrii unor alte asociații profesionale din domeniile sus-menționate.

În încheiere, vă asigurăm de întreaga disponibilitate a Asociației Peisagiștilor din România – Filiala București de a colabora la elaborarea unor standarde tehnice privind înființarea, administrarea și întreținerea spațiilor verzi urbane, expertiza noastră fiind dublată și de cea a membrilor organizației profesionale IFLA Europe din care asociația noastră face parte integrantă.

2019-05-22_punct de vedere AsoP_PMB