ASOP ROMÂNIA PROPUNE MODIFICAREA LEGII SPAȚIILOR VERZI

Asociaţia Peisagiştilor din România – AsoP aduce la cunoștința opiniei publice finalizarea activităților și rezultatele obținute în cadrul proiectului LAN-NET: Rețea socio-profesională pentru îmbunătățirea calității vieții în mediul urban din România. Proiectul a vizat îmbunătățirea legislației care guvernează administrarea spațiilor verzi urbane, respectiv Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, pornind de la societatea civilă înspre legislativ printr-o abordare inovativă. Această abordare de tip bottom-up, în cadrul căreia societatea civilă propune instituțiilor în drept soluții pentru rezolvarea anumitor probleme este în acord cu tendințele europene, care promovează democrația participativă.

Proiectul LAN-NET a fost generat din dorința de a coagula inițiative locale într-un demers național care să ducă la generarea unui act normativ capabil să protejeze spațiile verzi și, totodată, interesele cetățenilor României cu privire la dreptul constituțional la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic.

Activitățile din cadrul LAN-NET s-au desfășurat pe perioada a 12 luni (1 martie 2016 – 28 februarie 2017), în trei orașe pilot din România: Timișoara, Cluj-Napoca și București, cu implicarea societății civile. Acesta a fost co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Valoarea proiectului este de 75.957,10 CHF, din care contribuția finanțatorului este de 68.285,43 CHF (89,90%), iar a Asociației de 7.671,67 CHF (10,10%), din totalul costurilor eligibile.

Obiectivul principal al proiectului LAN-NET a fost creșterea gradului de implicare a societății civile românești în elaborarea de politici cu privire la spațiile verzi urbane precum și în procesele de conformare, modelare, gestionare a acestora. Pentru îndeplinirea acestuia s-au urmărit 3 obiective specifice:

1. Realizarea unei propuneri de îmbunătățire a Legii nr. 24/2007

Pentru îmbunătățirea acestui act normativ, demersul AsoP România s-a concentrat într-o primă fază asupra studierii impactului prevederilor acestei legi asupra cadrului de viață al comunităților din România. În acest sens, au fost realizate 3 studii de caz (Timișoara, Cluj-Napoca și București). Rezultatele au fost apoi filtrate prin prisma modului în care administrarea spațiilor verzi este abordată în alte țări europene, iar în final constatările au fost materializate în propuneri concrete de modificare a prevederilor Legii 24/2007. Propunerilor elaborate vizează în mod direct acoperirea lacunelor prezente în lege și clarificarea diferitelor aspecte (obligații, drepturi, actori implicați, instrumente, etc.) precum și corelarea cu alte acte normative care grevează asupra spațiului construit/urban, a patrimoniului sau a componentelor naturale.

Aceste propuneri au stat la baza dialogului inițiat de AsoP România între instituții ale administrației publice centrale și locale, mediul profesional și cel academic, sectorul ONG și comunitățile locale. Pe baza dezbaterilor realizate în cadrul Conferinței LAN-NET și Atelierelor LAN-NET din cele 3 orașe și feedback-ului primit s-a generat o propunere de act normativ pentru amendarea legii ce guvernează în prezent administrarea spațiilor verzi, propunere care are ca scop transformarea acesteia într-un instrument legislativ puternic, complex, integrator, cu un aport substanțial la creșterea calității mediului urban (documentul este disponibil la http://asop.org.ro/lan-net/publicatii.html). 

Totodată, pentru a sprijini administrațiile publice locale în cadrul procesului complex de administrare a spațiului verde public, echipa LAN-NET a realizat un Ghid de bună practică pentru administrarea spațiilor verzi (documentul este disponibil la http://asop.org.ro/lan-net/publicatii.html). Acesta este un instrument care abordează 6 teme distincte dar esențiale pentru administrarea corespunzătoare a spațiului verde. Aceste teme au rezultat din sintetizarea prevederilor Legii 24/2007, corelându-le totodată cu aspecte determinante ale unei planificări teritoriale integratoare. Recomandările cuprinse în acest ghid au la bază materiale de referință din domeniu și au fost structurate pe baza rezultatelor studiilor de caz realizate în orașele Timișoara, Cluj-Napoca și București.

Ghidul a fost trimis către 600 de instituții ale administrației publice locale și centrale, printre care primării ale tuturor municipiilor și orașelor din România, primării ale comunelor urbanizate sau cu importanță de patrimoniu și turistică, consiliile județene, agențiile de protecția mediului, gărzile de mediu, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Ministerul Mediului.

Publicatii LAN-NET

2. Implicarea societății civile pentru o abordare de tip bottom-up, dinspre comunitate înspre organele legislativului, aceasta devenind astfel unul dintre factorii majori în elaborarea politicilor și legislației cu privire la spațiile verzi și la domeniul protecției mediului. 

Atelierul LAN-NET Bucuresti 1

Atelierele LAN-NET la București (15-17 decembrie 2016)

Membri ai comunității locale (grupuri de inițiativă civică, profesioniști, studenți și ONG-uri din domenii conexe, reprezentanți ai administrației publice locale) au participat la Atelierele LAN-NET în Timișoara, Cluj-Napoca și București. În cadrul acestor ateliere de lucru s-a prezentat contextul actual cu privire la spațiile verzi urbane, iar propunerea inițiată de act normativ elaborată de echipa LAN-NET a fost supusă dezbaterii publice. Feedback-ul primit este reflectat în prezent în propunerea de îmbunătățire a Legii 24/2007.

De asemenea, în cadrul proiectului s-a realizat un studiu sociologic pentru culegerea de informații referitoare la spațiile verzi din interiorul localităților. La acest studiu au răspuns 750 de respondenți provenind din localitățile cantonate în 39 de județe (din cele 41 de județe ale României) la care se adaugă și Municipiul București. Rezultatele studiului sociologic vin să fundamenteze la rândul lor definiția spațiului verde așa cum a fost ea concepută de echipa LAN-NET în cadrul proiectului.

3. Întărirea capacității organizaționale și consolidarea Asociaţiei Peisagiştilor din România – AsoP, ca singura asociație profesională din țară, care activează în domeniul conservării, protecției și amenajării peisajului cât și al creșterii calității spațiului, prin implicarea în elaborarea de strategii și politici, cu impact local, regional sau național.

Proiectul a contribuit fundamental la consolidarea prezenței online a AsoP și a filialelor sale prin realizarea unei platforme web moderne unde se regăsesc informații cu privire la proiectele și inițiativele AsoP precum și datele profesionale ale membrilor organizației. 

De asemenea, membrii AsoP au fost pregătiți în domeniile watchdog și advocacy precum și cu privire la creşterea performanţei organizaţiei prin participarea în cadrul Seminarului LAN-NET: Procesul de participare publică la deciziile de mediu, unde aceștia au participat la sesiuni de expunere teoretică și la exerciții practice cu privire la participarea publicului în proiectele elaborate sau aprobate la nivel de autoritate locală și la nivel de autoritate centrală.

AsoP România a fost susținută în acest demers de 9 entități (8 naționale, 1 elvețiană), o garanție în plus în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin proiect, respectiv: AsoP – Filiala Teritorială Vest, AsoP – Filiala Teritorială București-Ilfov, AsoP – Filiala Teritorială Nord-Vest, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ‘Regele Mihai I al României‘ din Timișoara, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj- Napoca, Ordinul Arhitecților din România (OAR) – Filiala Teritorială Timiș, Ordinul Arhitecților din România (OAR) – Filiala Teritorială Transilvania, Asociația ActiveWatch, Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA) – asociația profesională omoloagă din Elveția.

Asociația Peisagiștilor din România – AsoP este un organism național unic, non-guvernamental, apolitic și independent, constituit în decembrie 2004, care a luat ființă ca o necesitate firească pentru sprijinirea exercitării profesiei de peisagist, susținerea domeniului peisagistic ca și act de îmbunătățire a calității vieții și de creație artistică, dar și pentru promovarea în România a principiilor enunțate de Convenția Europeană a Peisajului (Florența, 2000), ratificată de țara noastră prin Legea nr. 451/2002. Ca reprezentant al organizației profesionale europene – International Federation of Landscape Architects, European Region (IFLA Europe) – asociația acționează și pentru dezvoltarea unui cadru de viață durabil precum și pentru protejarea și conservarea patrimoniului istoric, cultural și natural.

Pentru detalii suplimentare referitoare la proiectul LAN-NET, vă puteți adresa următoarelor persoane:

peisagist Alexandru CIOBOTĂ  manager proiect / Asociația Peisagiștilor din România – AsoP / +4 0751 161 242

peisagist Raluca RUSU Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest / +4 0751 161 266 asopvest@asop.org.ro  (Timișoara)

peisagist dr. Păunița BOANCĂ Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Nord- Vest / +4 0761 365 298 asopnordvest@asop.org.ro (Cluj-Napoca)

peisagist dr. Diana CULESCU Asociația Peisagiștilor din România-AsoP, Filiala Teritorială București-Ilfov / +4 0724 083 509  asopbucuresti@asop.org.ro (București)

la adresa de email: office@asop.org.ro

sau prin poștă la adresa: O.P.Nr.1, C.P.Nr.223, Timișoara, cod 300 790, județul Timiș, RO