Concursul internațional de soluții RECLAIMING THE RIVER!

Ordinul Arhitecților din România (OAR), Ordinul Arhitecților din România Filiala București (OAR_B) prin Anuala de Arhitectura Bucuresti și Primaria Sectorului 3 a Municipiului București au lansat Concursul Internațional de Soluții „Reabilitarea și reactivarea Splaiului Unirii în zona Mărășești – Timpuri Noi – Mihai Bravu – RECLAIMING THE RIVER”.

Subiectele de ordin pragmatic ce motivează lansarea unui concurs de arhitectură de-a lungul Splaiului Unirii al Dâmboviței, centrat pe zona Timpuri Noi, se încadrează în tema mai largă a transformărilor orașului survenite în perioada anilor 1980, care au rezultat în situații pe care, timp de 30 de ani, Bucureștiul nu a reușit nici să le integreze, nici să le recupereze; pentru multe astfel de spații de ruptură, singura evoluție o reprezintă prezența vegetației spontane ce le-a acaparat.

Obiectivul principal al concursului este selectarea celui mai bun concept de amenajare a Splaiului Unirii, în zona dintre podul Mărășești și podul Mihai Bravu, astfel încât să creeze un spațiu public vibrant, adresat numărului de utilizatori crescând și un context atractiv pentru o dezvoltare urbană de calitate a zonei.

Autoritatea Contractantă este Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, proprietarul și administratorul spațiilor publice ce fac obiectul investiției. Acest concurs se încadrează în preocupările mai largi, în curs și de perspectivă, ale Primăriei Sectorului 3 de a îmbunătăți calitatea spațiului urban și viața locuitorilor. În acest sens, la cererea Primăriei Sectorului 3, OAR_B împreună cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” și cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București, au organizat în anul 2018 un workshop pentru analiza spațiilor publice de pe întreg teritoriul Sectorului 3. Concluziile acestuia, indicând și zonele a căror problematică complexă este bine să fie abordată prin intermediul unor concursuri de arhitectură de soluție, le găsiți aici.

Data limită Predare proiecte: 17.08.2020

PREMIILE ACORDATE

  • Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 180.000 RON, fără TVA
  • Premiul II: 33.613,44 RON
  • Premiul III: 18.907,56 RON

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

  1. arh. Jette Cathrin Hopp
  2. peisagist Victor Dijkshoorn
  3. arh. Marius Cătălin Moga
  4. peisagist Vera Dobrescu
  5. arh. Mihai Vărzan

Membri supleanți:

  1. arh. Alex Axinte
  2. arh. urb. Cristina Enache

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Mai multe detalii pe pagina oficială a competiției: www.oar.archi/ro/concursuri/reclaiming-the-river