U.S.A.M.V.B. TIMIȘOARA – FACULTATEA DE HORTICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ

usamvtimisoara

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ
Domeniul: HORTICULTURĂ
Specializarea: PEISAGISTICĂ
Forma de învățământ: ZI
Durata de şcolarizare: 4 ani / 8 semestre
a: Calea Aradului nr.119, 300645, Timisoara
t: +40 256 277 006 f: +40 256-277263
e: hortimro@yahoo.com
i: www.usab-tm.ro