UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM ”ION MINCU” BUCUREȘTI

ionmincubucuresti

FACULTATEA DE URBANISM
Domeniul: URBANISM
Specializare 1: AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI
Specializare 2: PROIECTARE ŞI PLANIFICARE URBANĂ
Forma de învățământ: ZI
Durata de şcolarizare: 4 ani / 8 semestre
Master: Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Regională
Master: Mobilitate Urbană
Master: Management Urban pentru Oraşe Competitive
Master: Peisaj şi Teritoriu
Master: Proiectare Urbană
Durata de şcolarizare: 2 ani / 4 semestre
a: str. Academiei nr. 18-20, 010014, Bucuresti, Romania
t: +40 21 307 71 12 f: +40 21 307 71 09
e: secretarsef@iaim.ro
i: www.uauim.ro