Arboricultura urbană, un domeniu esențial pentru îmbunătățirea spațiilor verzi

Campania de creștere a calității spațiilor verzi din România, o inițiativă lansată la nivel național de Asociația Peisagiștilor din România – AsoP în parteneriat cu companiile E-Distribuție, a debutat în octombrie 2020 cu un prim curs de arboricultură la Slobozia și a cuprins o serie de a acțiuni menite să ajute angajații Direcției de Administrare a Domeniului Public din Municipiul Slobozia să gestioneze și să păstreze sănătatea arborilor.

Demersul are ca scop creșterea calității spațiilor verzi din interiorul localităților prin protejarea arborilor și înglobează o gamă variată de evenimente, atât online, cât și offline, în mai multe zone ale țării, precum Banat, Muntenia și Dobrogea.

Parcurile și grădinile publice sunt esențiale pentru sănătatea fizică și psihică a oamenilor, studiile realizate de-a lungul anilor arătând că aceste spații verzi reduc stresul și au impact pozitiv asupra sistemului nervos. Cu toate acestea, an de an se observă la nivel național o restrângere a zonelor verzi și o calitate din ce în ce mai precară a acestora.

Spațiile verzi sunt asociate cu o calitate bună a aerului, cu reducerea zgomotului și cu diminuarea temperaturilor, tocmai de aceea este vital ca administrațiile publice locale să dezvoltate și să implementeze strategii de îmbunătățire și extindere a zonelor verzi.

Așadar, din dorința de a avea orașe durabile, cu un mediu de viață plăcut, a luat naștere “Cursul de arboricultură urbană”, un proiect conceput de Asociația Peisagiștilor din România – AsoP în parteneriat cu companiile E-Distribuție. Pe lângă avantajele pe care le are asupra mediului și a sănătății oamenilor, o bună gestionare a vegetației din mediul urban scade riscurile avariilor și apariției întreruperilor în alimentarea cu electricitate a consumatorilor.

Așa cum am menționat, un prim curs de gestionare a arborilor din mediul urban a avut loc la Slobozia, în octombrie 2020, și a abordat atât aspecte teoretice, cât și practice. Astfel, în cadrul cursului realizat în parteneriat cu Direcția de Administrare a Domeniului Public din Municipiul Slobozia, angajații instituției au fost instruiți privind folosirea Registrului Verde și le-au fost prezentate exemple de bună practică în acest sens.

De asemenea, cursul a cuprins și o parte de pregătire practică referitoare la gestionarea arborilor din mediul urban. Un aspect important care s-a regăsit în “Cursul de arboricultură urbană” a fost tomografierea arborilor veterani. Totodată, au fost realizate și intervenții de tăiere în coronamentele unor arbori cu poziționări diferite în cadrul infrastructuri verzi. Specialiștii AsoP România și arboricultorii atestați la nivel internațional, reprezentanți ai ARA – Asociația Română de Arboricultură, au realizat tăieri de la sol pentru ridicarea coroanei pentru exemplare provenind din diverse specii, dar și intervenții realizate din nacelă pentru aerarea coronamentelor, acțiuni extrem de importante pentru menținerea unui mediu sănătos.

Campania inițiată de AsoP România în parteneriat cu companiile E-Distribuție continuă și în 2021 cu o serie de întâlniri și dezbateri, realizate cu sprijinul specialiștilor români și străini. Acestea vor pune în discuție standardele utilizate la nivel internațional pentru gestionarea arborilor din mediul urban, o atenție specială fiind acordată tăierilor realizate în coronamentele arborilor. Proiectul va include și acțiuni practice prin intermediul unor intervenții demonstrative de inventariere și investigare a arborilor din mediul urban, punând bazele unui demers de referință la nivel național pentru creșterea calității spațiilor verzi.